Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Máme radši čísla, nebo písmena?

CAPTCHA je velmi omezenou verzí Turingova testu, dnes už je lépe na ni nespoléhat (dávno existují technologie OCR, nakonec kromě softwaru mohou tyto úlohy ručně řešit i najatí lidé a zakládat takto např. nové účty), přesto se však používá.
Výzkumníci Googlu nyní na základě testování různých úloh CAPTCHA tvrdí, že uživatelé mají raději číslice než písmena. Obecně náhodné řetězce písmen lidi matou, u skutečných slov je zase potřeba, aby byla frekventovaná (jinak je řetězec vnímán spíše jako náhodný) a nesla pozitivní konotaci. Testovala se příjemnost, rychlost i přesnost, s níž uživatelé úlohu vyřešili. Protože řetězce číslic nic neznamenají, bývají odolné proti slovníkovým útokům.
Slova či alfanumerické řetězce mohou prý těžko poskytnout konzistentní uživatelský dojem a lidé úlohu v těchto případech oproti čistě číselným řetězcům mnohem častěji znovu načítají, tj. nechají si raději rovnou zadat novou nebo přepíší řetězec chybně.

Poznámky:
Možná jsou také časté chyby, když jde o pseudoslova lišící se od existujícího slova jediným písmenem?
Může se třeba subjektivní obliba řetězců písmen vs. číslic v CAPTCHA lišit podle vzdělání uživatele, humanitní vs. technické/přírodovědné?
Uplatňuje se u slovních úloh problém, že je řeší lidé používající různé rodné jazyky?
Možnost dávat řetězce číslic jako v IQ testu, kdy poslední číslice je opravdu nečitelná? (Nebo i ve stylu přepište číslo 99999999x? Na druhé straně provozovatelé služeb bojují o uživatele a nesmějí na ně klást přílišné nároky, asi není dobrá obchodní politika zadávat test CAPTCHA třeba ve formě 31415x)
Obecně, co lépe zvládnou roboti?
Nakonec, každý má své oblíbené číslice. Bude pak uživatelský dojem opravdu konstantní? Nejspíš jde o zanedbatelný detail. (Obdobná otázka, řešili by různí lidé stejně úspěšně úlohy Sudoku, které by se lišily pouze záměnami číslic?)

Na toto téma viz rovněž:
Turingův test: Stojí papoušek na hlavě?, CAPTCHA jako video, Dokáží počítače přečíst lidský rukopis?

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru