Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Mayské písmo se posouvá hlouběji do minulosti

Podle MSNBC (viz http://msnbc.msn.com/id/10724962/) se podařilo objevit nejstarší zápisy psané mayskými hieroglyfy.
V guatemalském Las Pinturas byly nalezeny nápisy datované do doby kolem r. 250 př. n . l. (datování je ovšem poněkud sporné). Nejstarší dosud známé doklady mayského písma podle MSNBC pocházejí z téže lokality a datují se do zhruba roku 100 př. n. l. Wikipedia uvádí 1. století před naším letopočtem (http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_hieroglyphics).
Jakési mayské kalendářní záznamy či "psaní" vlastních jmen se údajně datují už do doby kolem roku 600 př. n. l., nejde však ještě o písmo v pravém slova smyslu. Větší počet mayských nápisů známe až z 2. století n. l.
MSNBC dává počátky mayského písma a jejich kulturu spíše do souvislosti se Zapotéky. Starší práce předpokládaly, že obě kultury, Mayové i Zapotékové, převzali písmo od Olméků (vrstvy zapotécké metropole Monte Alban z doby př. n . l. byly přisuzovány Olmékům).
Podle Wikipedie pocházejí nejstarší olmécké nápisy s doby kolem roku 650 př. n. l. (http://en.wikipedia.org/wiki/Olmec). Rovněž další prameny ukazují na olmécké kořeny dalších vyspělých mesoamerických kultur.
O mesoamerických písmech se pokusíme připravit podrobnější informace. (starší prameny pokládali mayské písmo za vyluštěné, zapotécké za vyluštěné částečně, z olméckého jsme měli být schopni číst pouze kalendářní znaky/číslovky, které byly stejné jako v obou pozdějších písmech).
Nález v Las Pinturas není osamocený. V poslední době došlo k řadě dalších objevů mayských památek, které stáří této civilizace posouvají hlouběji do minulosti. V San Bartolu byla z doby kolem roku 100 př. n. l. odkryta jakási obrazárna (ovšem bez písemných památek) – podrobnosti viz Osel (http://www.osel.cz/index.php?clanek=1599). Taktéž se zjistilo, že základy mayského města Civalu byly položeny už kolem roku 500 př. n. l. Ani zde však nebyly nalezeny písemné památky (http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/FA6115A4AD9C1A38C1256E97004922F1).

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru