Na čem závisí přístupnost hypnóze

Člověk |

Pacient se léčil kvůli nedostatečnému sebevědomí a terapeut mu v hypnóze mezi jiným sdělil „dokážete všechno, co chcete, kdybyste chtěl vyloupit banku, zvládnete to“. Následoval skutečně pokus o vyloupení banky...

Na čem závisí přístupnost hypnózepravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Někteří lidé jsou k hypnóze zjevně náchylnější než jiní. Na čem hypnabilita závisí? V následujícím textu vycházíme ze zcela solidní knihy vydané nakladatelstvím Academia…

Pomineme kritéria pohlaví (některé studie ukazují ženy jako velmi mírně hypnabilnější, jiné žádný rozdíl nedetekují) a věku a spíše nám půjde o to, jaké rysy osobnosti musejí mít lidé hypnoticky ovlivnitelní.

Logické by se zdálo předpokládat, že hybnabilní osoby jsou snadno ovlivnitelné, povolné, poslušné, dobře reagující na placebo. Problém je ovšem složitější – hypnabilita koreluje rozhodně třeba s reakcí na sugesce. Naopak třeba to, že hypnabilní lidé silněji reagují na placebo, se potvrdit nepodařilo.

Pozitivně koreluje hypnabilita s tendencí k souhlasu. Pokud bude účastníkům experimentu zadán test s otázkami spíše vágními a povolené budou pouze odpovědi ano a ne, budou hypnabilní lidé odpovídat oproti normální populaci častěji ano. Přitom může jít jak o otázky nějak se vztahující k pocitům blízkým hypnóze („měl jste někdy pocit, že neovládáte určitou část svého těla?“), ale i o otázky v tomto ohledu zcela neutrální („měl jste někdy pocit, že někoho současně milujete a nenávidíte?“).

První část otázek má ovšem vztah k dalšímu fenoménu – lidé ovlivnitelní hypnózou zažívají podobné pocity mnohdy i v bdělém stavu. Často odpovídají kladně na otázky ve stylu „stalo se vám někdy, že se vám známý předmět před očima proměnil v něco jiného“? Mají tedy zhruba řečeno sklony k halucinacím. Druhou významnou odlišností je schopnost nechat se pohltit (přírodou, uměním, určitou rolí). Souvislost s hypnabilitou se opět zdá být intuitivně jasná.

Vztah s představivostí obecně se ale prokázat přesvědčivě nepodařilo. Odborníci se domnívají, že pojem představivost je příliš vágní a bylo by třeba odlišovat různé druhy představivosti – například rozlišit vnitřní (co mám dělat, aby…) a vnější (tyhle záclony se divně vlní a…). Totéž se pak týká vztahu hypnability a tvořivosti. Opět by zde zřejmě bylo třeba rozlišovat tvořivost vycházející z vnitřních a vnějších podnětů, korelace se v tomto kritériu také liší podle pohlaví (u žen se zdá hypnabilita s tvořivostí korelovat mírně pozitivně, u mužů nikoliv).

Zdroj: Stanislav Kratochvíl: Experimentální hypnóza, Academia, Praha 1999

Poznámky:

Mimochodem, v knize je uvedená i zajímavá perlička, jak také může hypnóza nezamýšleně fungovat. Pacient se léčil kvůli nedostatečnému sebevědomí a terapeut mu v hypnóze mezi jiným sdělil „dokážete všechno, co chcete, kdybyste chtěl vyloupit banku, zvládnete to“. Následoval skutečně pokus o vyloupení banky, provedený ovšem (jak jinak) naprosto neprofesionálně a neúspěšně. Dotyčný nakonec ale skončil nikoliv ve vězení, leč na pozorování v léčebně. Čímž bychom se dostali k dalšímu zajímavému okruhu témat, totiž soudním případům, kdy se argumentovalo hypnózou.
Ať tak či onak, zdá se, že hypnóza není obecně příliš účinná, protože ovlivňuje lidi ovlivnitelné i jinak.Úvodní foto: Stephen Walter Ranson, Wkikipedia, licence public domain
Související články
Komentáře

31.07.2015, 07:08 cc

.

Takže hypnóza byla neúspěšná, protože navzdory sugesci byl pacient při loupeži v bance neúspěšný.

04.09.2010, 17:14 liborcinka

Problémy s hypnózou jsou problémem vzniklým díky laickym představám

Věta uvedená ve článku "... zdá se, že hypnóza není obecně příliš účinná.. je o chybném uvažování o tom, co je to hypnóza. Jsem hypnoterapeut nejen s mnohaletou praxí, ale zejména sleduji vývoj a aktivně se účastním výcviků u předních světových špiček v této oblasti. Nejen já, mí kolegové hypnoterapeuté v Česku, ale překvapivě i přední světoví hypnoterapeuté se totiž stále setkávají s takovým vlivem medií na chápání pojmu hypnóza, že zbytečně musíme a to leckdy opakovaně informovat klienta o tom, že hypnóza není to, co znají z televize či různě odborně se "tvářících" časopisů. Lidé sami mají od médií "vymyté mozky" Absolutní moc hypnózy šíří hollywoodské filmy, nikoli skuteční profesionálové v této oblasti. Hypnóza je spojená s ochotou klienta být hypnotizován. To, co vědí odbornící, je fakt, že hypnóza je stavem intenzivního soustředění, kdy vnější realita začíná být po dobu hypnotizace odsunutá mimo vnímání klienta. Pokud tedy ten, kdo má být hypnotizován, sám nechce (občas nám lidé přitáhnou partnera, či dítě, které chtějí změnit - odnaučit kouřit, lépe se učit apod.) tak jej hypnotizovat nejde, protože dotyčný nechce. Kdo nechce, ten nám nebude věnovat pozornost a tedy v sobě vytvořit autohypnózu. Ano, v moderní hypnoterapii víme, že jde o stav, který si způsobí klient, hypnotizér tomu jen pomáhá, tím, že jej zaměřuje na vhodné myšlenkové obsahy. Hypnóza tedy není jakousi mystickou absolutní mocí hypnotizéra, ale závisí na klientovi. Libor Činka http://www.hypnouspech.com specialista v Ericksonovské hypnoterapii, Neuro-lingvistickém programování a systemické terapii P.S. Další chyby uvažování ve vztahu k představivostí a korelace s hypnózou by zabraly dlouhý text, takže snad někdy jindy.

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.