Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Nejstarší kamenné nástroje: 3,3 milionu let

V té době předpokládáme, že v oblasti žily hlavně formy australopitéků cca podobné jako známá Lucy. Znamená to, že kamenné nástroje mohla vyrábět i ona?
Až dosud se za nejstarší opracované kameny („oldowan“) pokládaly nálezy z Gona v Etiopii datované do doby před 2,6 miliony let. Z doby před 3,4 miliony lety jsou z Dirika (rovněž v Etiopii) známé jakési „značky“ na kostech, které mohly být udělány kamennými nástroji (i neopracovanými kameny), třeba při snaze dostat se k morku. Samotné nástroje se však nenašly a podle kritiků mohlo jít i o přirozené, neúmyslné poškození kostí – třeba tím, že se po nich někdo prošel. Ve stejném nalezišti byly objeveny i pozůstatky dítěte australopitéka.
O novém objevu referovala Sonia Harmand ze Stony Brook University v New Yorku na setkání Paleoantropologické společnosti. Místem nálezu je Lomekwi 3 na západě jezera Turkana asi 1 000 km od známé Olduvajské rokle. K prvnímu nálezu došlo už v roce 2011. Původně vědci hledali místo, kde byl v roce 1998 objeven Kenyanthropus platyops (poněkud kontroverzní objev), nicméně zabloudili jinam a přitom náhodou narazili na příslušné nástroje. Výzkum pak pokračoval letos, celkem se našlo asi 130 opracovaných artefaktů, včetně odštěpků, kladiv i toho, co zbylo ze základních valounů. Část nástrojů byla nalezena uzavřena v sedimentech, což má datování činit celkem jednoznačným. Má jít též jednoznačně o nástroje, ne o výsledky přírodního lámání horniny.
Oproti oldowanu jsou kusy kamene větší (Poznámka: „hrubší“ a tedy snad primitivnější? Nebo to by do sebe všechno zapadalo až příliš?), mají reprezentovat jinou technologii, pro kterou Harmandová razí termín lomekwian. Kdo byli tvůrci? Australopitékové podobní Lucy? Kenyanthropus? Po formách řazených do rodu Homo v té době asi ještě nebylo ani stopy.

Zdroj: ScienceMag.org

Poznámky: Ze zoo je znám případ, kdy kameny opracovával i šimpanz. (viz: Šimpanz si kameny dopředu chystal a opracovával)
– Úplně teoreticky bychom tedy mohli kamenné nástroje objevit i u společného předka obou druhů z doby před nějakými 7 miliony lety. Bylo by to ale obrovské překvapení.
– Kenyanthropus platyops viz česká Wikipedie (v zásadě jde o „něco podobného australopitékům“)
– Podle jednoho pohledu (asi už opouštěného) se právě kamennými nástroji „nebiologicky“ odděluje rod Homo od australopitéků. Leccos ale zase naznačuje, pozdní australopitékové kamenné nástroje používali, i když možná technologii „sami“ nevyvinuli a přejali od našich předků („sami“ v uvozovkách, drtivá většina příslušníků rodu Homo to také nevyvinula, ale naučili se to). Nebo oba druhy začaly kameny používat nezávisle?
Viz také: Svět australopitéků

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru