Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Nejstarší zahrada ze starověké Levanty

Podle všeho jde vůbec o první památku z této oblasti (= Levanty) z předhelénistické doby, zatím datovanou do 7. stol. př. n. l.. Zahrada byla údajně ve městě nepřehlédnutelná, představovala z dálky viditelnou dominantu a symbolizovala moc a bohatství místních vládců; v suchém polopouštím klimatu byla na odiv dávána nejen kvetoucí vegetace, ale i samotná voda. Ta se zde rozváděla systémem otevřených koryt i zahloubených tunelů a podobně komplikovaný systém zavlažovacích kanálů byl dosud údajně znám pouze ze starověké Mezopotámie. Samotná idea se do Palestiny dostala zřejmě právě odsud, v souvislosti s expanzí novoasyrské říše. Asyřané na důkaz své moci budovali zahrady, kde vysazovali rostliny ze všech koutů své říše. Později podobně postupovali i Peršané.

Symbolická role zahrad není určitě zanedbatelná – vždyť i Ráj je v židovské mytologii popisován především jako zahrada. Visuté zahrady Semiramidiny z Babylonu byly pak pokládány přímo za jeden ze Sedmi divů světa…

 

Zdroj: Eurekalert

 

Obrázek: Visuté zahrady Semiramidiny, obraz od holandského maléře Martina Heemskercka z 16. století, výřez. Zdroj obrázku Wikipedia, licence public domain

 

Na podobné téma viz také článek Z dějin zahrad

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru