Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Perlička: Nejstarší platidlo Slovanů

pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Tato slova jsou známa z češtiny, polštiny i lužické srbštiny. Ukazují, že původním prostředkem směny (pokud nepočítáme prostý výměnný obchod) byly u západních Slovanů plátěné ústřižky. Židovský cestovatel Ibrahim ibn Jakub zaznamenává jejich použití v Praze ještě v 10. století, paralelně vedle mincí. Němečtí kronikáři dokládají jejich použití i na Rujaně.
U severozápadních Slovanů nastoupily ještě před mincemi z drahých kovů další peníze, které měly podobu železných misek. Následovalo stříbro, původně ovšem neražené (různé úlomky stříbrných šperků). V domech řemeslníků z 10.-11. století ve Slezsku a Lužici byly nalézány váhy – namísto hodnoty garantované ražbou tedy při směně docházelo zřejmě k převažování.

Zdroj: Libuše Hrabová: Stopy zapomenutého lidu, Veduta, České Budějovice 2006

Poznámka: Slovanské plátno patří do jedné řady s dalšími z dnešního pohledu exotickými platidly: mušličkami u Indiánů severozápadu Severní Ameriky, kakakovými boby u Aztéků…

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru