Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


První lidé možná dorazili do Ameriky z Afriky

V minulosti se v pop-science literatuře uvádělo, že Amerika byla osídlena asi před 35 000 lety. Pak ale převládlo přesvědčení, že toto datování se zakládalo na chybných interpretacích různých ohnišť apod., která s lidmi neměla nic společného. Dnes tedy dominuje názor, že nejstarší důkazy o přítomnosti lidí v Americe jsou staré asi 15 000 let (Cloviská apod. kultura).

Výzkumníci z Uruguaye v Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences nyní tvrdí, že objevili kosti obřích lenochodů. Skutečně obřích, protože jejich hmotnost dosahovala 2-4 tuny. Na kostech údajně mají být stopy kamenných nástrojů, snad až jakési vyryté značky. Byl objeven i kámen, který mohl být používán jako škrabka. Navíc má být nápadné, že všechny kosti byly dospělých zvířat, jako kdyby si je lidé selektivně vybírali. Při pádech ze skály apod. by mezi fosíliemi měly být i pozůstatky mláďat.
Uvádí se, že nedávno byly i v Brazílii objeveny skalní malby staré asi 30 000 let.

Za zmínku stojí ještě jedna zajímavost. Občas se objevují teorie, že první lidé dorazili do Ameriky z Evropy. Je zde jakási opora v genetice, kdy nejstarší obyvatelé Ameriky opravdu vykazují podobnosti s dnešní severoevropskou populací. Převládající vysvětlení zní, že jde prostě o dědictví společných předků odněkud z východní Evropy, Sibiře… a až poté dorazila do Ameriky další vlna osídlení, ta „indiánská“. To, že migrací ze Sibiře do Ameriky bylo víc, dokazují ostatně i v nedávnější době Eskymáci-Inuité.
Pak zde ale existuje i teorie, že lidé mohli do Ameriky dorazit opravdu z Evropy. Snad víceméně suchou nohou přes Severní ledový oceán, Grónsko – možná by to šlo. Čím by se však na tak dlouhém pevninském mostě živili?

Pointa: Máme již podivné teorie o osídlení Ameriky z Evropy, nyní se přidávají obdobně výstřední hypotézy, podle nichž to šlo i z Afriky. Uruguayi před 30 000 lety byla prý nejspíš osídlena z moře. Větry a proudy ze západní Afriky by prý umožnily obejít se při tom bez plachet a pádel, tvrdí alespoň autoři článku v Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Zdroj: Phys.org a další

Poznámky:
– Je těžko představitelné, že by lidé plující před 30 000 lety z Afriky do Ameriky nezemřeli cestou žízní. Occamova břitva by asi žádala vysvětlit všechno jinak (pozůstatky lenochodů nesouvisí s člověkem) – ale samozřejmě, kdo ví…
– Nakonec, nemohli prostě lidé přes Beringovu úžinu přejít už před nějakými 35 000 lety, jak předpokládaly starší teorie? Když před nějakými 50 000 lety byla osídlena Austrálie…
– Otázky „Kdo byl kde první“ mají i mimovědecké konsekvence, narážejí na politickou korektnost atd. (Viz třeba teorie, že Nový Zéland byl před Maory osídlen Číňany nebo jim blízkým etnikem.)

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru