Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Putování za českými pamětihodnostmi

Staré české dějiny dosud skrývají nejedno tajemství, ať už skutečné nebo spíše dodatečně přimyšlené námi samými (různé báje, pověsti, legendy apod.). V následujícím článku se podíváme na internetové stránky pojednávající o místech nějak spojených s nejstarší historií této země. Adres a informací lze samozřejmě využít nejen pro toulky na Síti, ale i pro výlety zcela klasické. (poznámka: Následující text byl původně psán pro dosti "populární" časopis, čemuž odpovídá i příslušný styl).

Na českém internetu existuje řada serverů snažících se soustavně mapovat dávnou minulost. Jde např. projekty o Archaeologica (http://www.archaeologica.cz), Archeologické místo (http://archeologicke.misto.cz), archeologickou rubriku Ticscali http://www.tiscali.cz/mult/mult_center__veda_.402049.html či historii na Science Worldu (http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/historie). Kromě toho na zájemce čeká i řada stránek speciálních. Dále budeme vybírat ty serióznější, vyhneme se třeba spojování dějin s UFO či různým novodobým kultům, jejich vyznavači při svých "obřadech" staré památky devastují.
Naši cestu začneme v okamžiku, kdy na scénu vstupují lidé našeho typu (Homo sapiens) a vytlačují dříve zde žijící neandrtálce. Známí lovci mamutů po sobě zanechali stopy např. v Dolních Věstonicích, kde byla nalezena i světoznámá soška – tzv. Věstonická Venuše. Informace o zdejším nalezišti a muzeu můžete získat např. na adrese http://www.obecdolnivestonice.cz/. Vlastní sošku naleznete v muzeu, jeho adresa je např. http://www.rmm.cz/Czech/expozice.html.
Populární pravěkou památku představují megalitické stavby, které se v západní Evropě budovaly zhruba v 5.-2. tisíciletí př. n. l. Stonehenge sice v Čechách nemáme, ale několik skromných nálezů by se snad přece jen našlo: Třeba Kounovské řady na Lounsku (http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mkounov/kou_vyz0.htm, fotografie viz http://www.stezka.cz/lokality/rakovnik/ns-kamenne_rady_kameny1.htm) nebo menhir u Klobúk na Slánsku (http://pes.internet.cz/clanky/12187_13_0_0.html, http://www.rozhlas.cz/sever/planetarium/_zprava/71869o vlastní obci viz http://klobuky.slansko.cz/). Pravdou nicméně je, že archeologové jsou co se týče nějaké skutečné domácí "megalitické kultury" spíše skeptičtí (http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/1D0F9CFC21964DFDC1256CCD00681255).
Ze starší doby železné, tzv. halštastského období, pochází nález hromadného hrobu v jeskyni Býčí skála v Moravském krasu. V tomto případě se někdy uvažuje o hromadné lidské oběti, dnes převládají jiné výklady přisuzující katastrofu např. výbuchu moučného plynu. Podrobnosti můžete najít např. na http://www.fw.cz/netopyr/, http://www.brno-venkov.cz/gb/priroda/prir_02.htm či http://www.speleo.cz/speleo/sp28/byci_skala.htm.
Po halštatu přichází doba Keltů a Germánů. Keltská oppida na našem území mapuje stránka http://www.gymfry.cz/~bartusek/ZMP/oppida_na_nasem_uzemi.htm. Popularitu si dnes drží především dvě oppida, o Stradonice na Berounsku (http://www.prazskenoviny.cz/styl/tury/keltska/) a pražská Závist. V jednom z nich snad mohl sídlit i pozdější germánský král Marobud; proti tomuto legendárnímu Marobudu pak směřovala i neúspěšná římská výprava. Římská přítomnost je pravděpodobná i v oblasti Olomouce (http://www.svkol.cz/ded2002b.htm). Jinak se o Římanech na území v ČR můžete dozvědět např. na http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/C1256CB8004086B3C1256B87005C908D či http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/C1256CB8004086B3C1256BCD003C0DF0. O germánských Markomanech je pak zase stránka http://citanka.cz/tomek/dc1-2.html.
Na konci naší cesty je pak příchod vlastních Čechů a Moravanů, prostě Slovanů. Pověsti spojily tuto událost především s horou Říp (http://rce.webpark.cz/Rip.html, http://www.pruvodce.com/rip/).
Na závěr pro snazší orientaci: Přehled tuzemských pravěkých dějin (názvy kultur, chronologie, hlavní naleziště) můžete najít např. na http://psaci.misto.cz/_MAIL_/dejepis/isek/02pravekunas.html.

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru