Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Tisková zpráva: Literature Online – zdroj pro anglistiku a amerikanistiku

Díky podpoře grantového programu MŠMT ČR “Informační zdroje pro výzkum a vývoj” dostala česká akademická veřejnost do rukou další cenný informační zdroj – Literature Online. Tuto službu lze stručně charakterizovat jako elektronickou knihovnu anglické a americké poezie, prózy a dramatu od 8. století do současnosti, která ve třinácti vzájemně provázaných databázích pokrývá rozmanité literární směry, období a hnutí. V Literature Online uživatelé najdou kolem 330 tisíc textů od klasiků anglické a americké literatury (např. Williama Shakespeara, Oscara Wilda, Charlese Dickense, Jane Austenové, Edgara Allana Poa aj.) či od méně známých autorů.
Licence na Literature Online se vztahuje na veřejné vysoké školy (v současnosti ji využívá 24 z nich), Akademii věd ČR a Národní knihovnu ČR. Připojit do Literature Online se lze na adrese http://www.literatureonline.cz. Řešitelem projektu LI01013 je Jiří Rambousek (katedra anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity). Další vysoké školy, které mají zájem stát se členem tohoto neformálního konsorcia, se mohou přihlásit u společnosti Albertina icome Praha, která zajišťuje fungování licence po technické stránce.
Literature Online se ve srovnání s tištěnými zdroji vyznačuje několika zásadními výhodami: rychlý a snadný přístup (pomocí běžného webového prohlížeče) k velkému množství dokumentů, které nelze u nás jiným způsobem získat, pohodlné vyhledávání v bibliografických údajích a především v samotných textech a v neposlední řadě integrace primárních pramenů a sekundární literatury. Kromě vlastních literárních děl je totiž součástí Literature Online bohatý pomocný aparát:
§ bibliografická databáze Annual Bibliography of English Language and Literature, která obsahuje 784 tisíc záznamů článků, monografií, kritických edic, recenzí a jiných dokumentů s retrospektivou od roku 1920 (61 literárních časopisů je k dispozici v plnotextové podobě s ročním přírůstkem 2500 článků),
§ výkladové slovníky Webster (450 tisíc hesel; 3. mezinárodní vydání z roku 1993) a Concise Oxford Dictionary (240 tisíc hesel; 10. vydání z roku 1999),
§ oborové encyklopedie (např. Columbia Dictionary of Modern Literary and Cultural Criticism či The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms),
§ životopisy 1500 autorů,
§ kompletní bibliografie 1000 autorů,
§ 16 tisíc webových dokumentů uložených na tisíci serverech (v tomto směru je Literature Online mezi profesionálními zdroji bezesporu výjimkou).

Mgr. Filip Vojtášek
public relations
Albertina icome Praha s. r. o.
Štěpánská 16
110 00 Praha 1
tel.: 2223 1212
fax: 2223 1313
e-mail: Filip.Vojtasek@aip.cz

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru