Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Úloha pro tento den: Nešťastná levá strana

Proč by měla být levá strana neblahá, spojována s neštěstím?

1. Většina lidí používá pravou ruku – je to pokládáno za normální, náležité, správné (viz pravda, právo, spravedlnost).
2. Levá je slabší, nemotornější (“na všechno je levý”), častěji z ní něco vypadne, nebezpečí přicházejícímu z levé strany se hůře ubráníme… .
3. Má se pracovat, levá je líná, odsudek zahálčivosti.
4. Nutnost orientace, důsledek polarizace, binárního myšlení (pravá – levá, nahoře – dole, dobrý – špatný).
5. Neurologicky – levá ruka spojena s pravou hemisférou – intuicí, nejistotou, neuchopitelností.
6. Levá strana symbolizuje minulost, matku, regresi (Baumtest, grafologie).
7. Podáváme pravou ruku, levá zůstává neviditelná, může kout pikle.
8. Etymologie: pravý – rovný, přímý, jdoucí bez oklik (pravítko, pravá cesta – původně přímá) PRAV patrně odvozeno od *PRO – kupředu, vpředu.1
9. Levá ruka patří ženě, symbolizuje sílu matky – viz řecká bohyně Isis (její levou ruku nosili kněží) – a ta je v patriarchální kultuře méněcenná.
10. Leváci umírají dříve než praváci – to však může být následek. Vše je stavěno pro praváky (auta, el. spotřebiče), odlišnost nevyhnutelně vede k negativním výsledkům.

Poznámky:
Franz. gauche = levý, škaredý, nešikovný, ital. mancino = levák – vychází z kořene znamenající zmrzačeného nebo klamajícího, špaň. zurdo pochází z azurdus = jít špatným směrem, v cikánštině bongo = levostranost, podvodná karetní hra, špatný člověk.

Zdroj:
1. Machek, V. (1971): Etymologický slovník., Academia.
2. Watson, L. (1996): Temné síly přírody, 91-93, Fontána, Praha.

Autor článku je mj. také autorem knihy Psychologie v otázkách, kde můžete najít celou řadu dalších problémů tohoto typu. Více viz http://www.studovna.cz/pkniha.asp?Csl=5197

Poznámka Pavel Houser: K otázce pravolevých vztahů, asymetrie hemisfér atd. existují samozřejmě celé knihy, výkladů je skutečně mnoho.

autor Petr Bakalář


 
 
Nahoru
 
Nahoru