Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Vlastníci domácích zvířat na tom nejsou dobře

pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Intuitivně by si člověk myslel, že třeba pejskaři na tom budou celkově lépe než průměrná populace – když nic jiného, musí alespoň někteří z nich své miláčky venčit, což je nutí ke zdravému pohybu. Jenže chyba lávky. V rámci výzkumu, který provedli vědci z univerzity ve finském Turku, vyšel pravý opak.
Analýza se zaměřila na lidi v produktivním věku. Ukázalo se, že vlastníci domácích zvířat oproti průměrné populaci mají spíše nižší vzdělání a sociální status. Dokonce mají méně pohybu a jsou celkově nemocnější, a to i přesto, že jejich záliby často zahrnují aktivity související s pohybem v přírodě. Od průměrné populace se výrazně liší tzv. indexem BMI (který zhruba řečeno odpovídá tomu, nakolik je člověk otylý), mají častěji vysoký krevní tlak a diabetes. Pro vlastníky jiných domácích zvířat než psů platí popsané jevy ještě ve větší míře.

Zdroj: Eurekalert

Poznámky:
Jak popsaný jev vysvětlit? (Například: pořizují si snad domácí zvířata přednostně lidé nějak sociálně „vykolejení“, například osamělí, u nichž lze tedy v průměru předpokládat i celkově odlišný životní styl? O tom by mohlo svědčit, že ve studii se také zjistila pozitivní korelace mezi vlastnictvím domácího zvířete a stavy deprese a úzkosti. Jak jsou chovatelé domácích mazlíčků rozděleni mezi městem a venkovem? Platily by závěry z Finska i pro Českou republiku?)

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru