Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Akustický metamateriál

Nová technologie byla vyvinuta na North Carolina State University a výzkumníci ji popsali v článku ve Physical Review Letters. Kromě samotného zesílení umožňuje také řídit úhel, pod nímž zvukové vlny vycházejí z metamateriálu. Akustické zobrazovací nástroje se používají v lékařské diagnostice, ale i při testování strukturní integrity materiálů (stavební hmoty, letecký průmysl apod.).

Podobně jako v případě optické mikroskopie také akustické matemateriály umožňují obejít pravidlo, které spojuje maximální rozlišení s vlnovou délkou. Fakt, že metamateriál dokáže řídit také směr, jímž zvuk prochází, by se mohl uplatnit třeba i při konstrukci mikrofonů.

Podobně jako u optických metamateriálů není ani tento nový univerzální – zatím funguje pro zvuky o frekvenci 1 až 2,5 kHz, i když se už pracuje i na verzi účinné rovněž pro vyšší frekvence. Což prakticky neznamená nic jiného, než základní komponenty, papír a hliník, jinak poohýbat a poskládat. Metamateriály, i když jde o jednu z věcí, kterou z přírody vůbec neznáme, bývají kupodivu vlastně pouze „přesnou mikrogeometrií“ jinak běžných látek.

Zdroj: ScienceDaily

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru