Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Chlazení grafenu laserem

Aravind Vijayaraghavan, Ado Jorio a Lukas Novotny (posledně jmenovaný ETH v Curychu) ukázali, že dva listy grafenu lze na sebe složit tak, že se podivné vlastnosti této uhlíkové modifikace ještě zvýrazní.

Autoři výzkumu na sebe 2 vrstvy grafenu položili tak, že byly vůči sobě otočené o 11 stupňů. Poté na objekt zacílili laserový paprsek. Namísto toho, aby se grafen zahřál nebo rovnou vypařil, přitom došlo naopak k tomu, že interakce s paprskem látku ochladila. Fotony prý přitom naopak pohltily vibrační energii atomů.

Pointa má spočívat v tom, že barva laserového paprsku odpovídá úhlu otočení dvou vrstev grafenu vůči sobě. Pro různé lasery můžeme připravit různé geometrie, přičemž výsledkem pak bude vždy ochlazení. Jev je zajímavý z teoretického hlediska, ale mohl by mít i významné místo v grafenové elektronice. Čím rychlejší procesory, tím více se zahřívají. Chladit elektronické součástky z grafenu laserem by mohlo představovat zajímavou alternativu k použití vzduchu, vody nebo kapalného dusíku.
Výsledky byly publikovány v Nano Letters.

Zdroj: Phys.org

Poznámka: Takže pak dál pokračuje paprsek nesoucí vyšší energii? V elektronice by se tedy následkem ochlazení kousku materiálu o to více ohřívalo okolí, teplo by se difúzí šířilo zpět? Skutečně bychom se dokázali obejít bez průtokového chlazení?
Chlazení jednotlivých částic laserem v pasti je (asi) úplně jiný případ – nebo se jedná o nějak obdobný princip?

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru