Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Germanen, další kouzelný 2D materiál

Trvalo to docela dlouho, postup není snadný. Úspěšná metoda je podobná jako při přípravě 2D křemíku (silicenu). Jednotlivé atomy se přidávají na podkladovou vrstvu za vysokých teplot a extrémního vakua. Zatímco silicen se vytváří na stříbrném substrátu, u germanenu se tento postup nepodařilo reprodukovat. Úspěšní byli vědci v jednom případě při použití zlata (zde jako inspirace posloužila technika, kdy naopak 2D vrstvu zlata lze vytvořit na germaniu), ve druhém s platinou. Že jde opravdu o germanen se prokázalo pomocí spektroskopie a tunelového mikroskopu, který odhalil typické šestiúhelníkové „plástve“ 2D materiálů.

K unikátním vlastnostem germanenu patří jeho schopnost fungovat jako topologický izolátor i za běžné teploty. To znamená, že jde o látku, která vede proud po svém obvodu, nikoliv ale uvnitř.

V přírodě se nic podobného 2D formě germania nevyskytuje. Jako možné uplatnění gemanenu se samozřejmě uvádí elektronika, konkrétně kvantové počítání.

Zdroj: Phys.org

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru