Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Ještě jednou: Čím je vlastně pivo prospěšné?

Nakolik souvisejí pozitivní zdravotní účinky piva se samotným alkoholem? Jaká je optimální dávka? A kdy budeme konzumovat pivo výhradně z plastových obalů. Na konci prázdnin se ještě jednou vracíme k lehčímu tématu…

Svaz pivovarů a sladoven uspořádal tiskovou konferenci, na které vystoupilo několik odborníků (lékařů apod.) s výklady o tom, co vlastně činí pivo tak zdravým. Hlavní body této ódy na pivo jsou následující:

– Polyfenoly a flavonoidy mají antioxidační účinek, čímž chrání jak cévními, tak i před nádorovými onemocněními.
– Pivo má ochranný vliv na vznik a progresi arterosklerózy (= snižuje úmrtnost na cévní mozkové příhody či na infarkt), především protože snižuje hladinu homocysteinu.
– Mírná konzumace piva snižuje krevní tlak a hladinu krevního cukru.
– Pivo je protistresový nápoj (nejen díky obsahu alkoholu, ale i kvůli obsaženým chmelovým látkám)
– Poměr minerálů a vitamínů v pivu působí proti osteoporóze (řídnutí kostí).
– Pivo je kaloricky chudší než ovocné šťávy, mléko nebo kola. "Pivní mozol" je spíše důsledkem průvodní konzumace (např.) uzenin. Pravda ovšem je, že pivo současně povzbuzuje chuť, což lze hodnotit pozitivně i negativně.
– Zvyšuje vylučování žluče a působí tak proti vzniku žlučových a močových kamenů.
– Díky obsahu dusíkatých látek (celkově málo bílkovin, ale všechny esenciální aminokyseliny) může pivo sloužit jako doplněk výživy při nízkoproteinové dietě.

Na tiskové konferenci byla také prezentována iniciativa několika pivovarů, která se snaží o "zkorektnění" reklam na pivo, z nichž by měly zmizet jakékoliv kontroverzní prvky (odkaz na sexuální úspěch, nezletilí, mladiství, opilství…). To je samozřejmě otázka spíše politická a zčásti také souvisí s konkurenčním bojem mezi subjekty působícími na českém trhu. Na Science Worldu se tímto problémem nebudeme podrobněji zabývat.

Z následné diskuse vyplynulo:
– Ideální denní dávka alkoholu bývá nejčastěji uváděna jako 40 g pro muže a polovina pro ženy. To odpovídá 2, respektive 1 pivu. Na Science Worldu jsme se setkali i s vyššími hodnotami, které dosahovaly až 80 g, tedy až 4 pivům (http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/C0B173C3663740E6C1256E9700492023?OpenDocument&cast=1). Podle MUDr. Jiráta se ale už v této dávce mohou začít projevovat i nežádoucí účinky, byť ty pozitivní nadále přetrvávají či jsou ještě zesíleny. Jinak řečeno – 80 gramů alkoholu denně je zdravější než 0 gramů, ale ne tolik jako gramů 40.
– Zajímavé v této souvislosti je, že někdy se ideální dávka uvádí nikoliv jako denní, ale jako týdenní. Znamená to, že příznivé účinky přetrvávají např. i při pití obden ve dvojnásobné dávce?
– Zdravotní účinky piva nicméně souvisejí s obsahem alkoholu jen v omezené míře. Proto nealkoholické pivo (respektive nízkoalkoholické – do 0,5 % objemu) představuje vhodnou náhražku pro všechny, kdo se normálnímu pivu z toho či onoho důvodu raději vyhnou. Antisklerotický účinek piva je ovšem především záležitostí alkoholu jako takového, který snižuje hladinu LDL cholesterolu a naopak zvyšuje "hodný" HDL.
– Proč už dnes v obchodech nevidíme piva osmi či sedmistupňová? Ve skutečnosti občas ano – nová norma totiž přikazuje udávat ne původní obsah sladu v mladině, ale obsah alkoholu ve výsledném nápoji. Levná piva s obsahem alkoholu kolem 3 % nebo mírně více vlastně odpovídají původní osmičce. Pravda však je, že sláva nízkoalkoholických piv poněkud povadla s tím, že Zákoník práce nyní pití alkoholických zákonů na pracovišti striktně zakazuje. Pokud by např. majitel dolů či hutí svým zaměstnancům pití nízkoalkoholických piv povolil, bude zřejmě činěn zodpovědným za všechny následné havárie, bezpečnostní incidenty apod.
– Jaká je budoucnost plastových lahví na pivo? Hlavním problémem je prozatím cena těchto obalů. Na obzoru jsou však nové technologie, které budou levnější. Také se možná objeví plasty, které se samy rozloží (např. v horizontu 2 let). Protože výhody plastových lahví jsou zřejmé (lehkost, nerozbitnost – to má velký význam třeba pro kamionovou dopravu piva), nakonec sklo nahradí. Je však otázkou, v jak vzdálené budoucnosti k tomu dojde.
Současné plastové obaly typu PET však kromě jiného umožňují v menší míře prostup plynů. Následkem toho je pivo po delší době díky nižšímu obsahu oxidu uhličitého přece jen lehce "vyčpělé".

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru