Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Kamera zobrazující elementární částice

Spolupráce jablonecké firmy Jablotron s Ústavem technické a experimentální fyziky při ČVUT v Praze a Evropským centrem pro jaderný výzkum (CERN) přinesla unikátní výsledek – kameru MX-10, která umí zviditelnit elementární částice.
Jablonecká firma Jablotron je známým a inovativním výrobcem elektronických zabezpečovacích systémů. Před čtyřmi roky požádala odborníky z Ústavu technické a experimentální fyziky při ČVUT v Praze a jejich prostřednictvím i konsorcium Medipix při Evropském centru pro jaderný výzkum (CERN, Ženeva) o spolupráci na vývoji pokročilého přenosného detektoru radiace.
Na základě této spolupráce byla vyvinuta kamera, která je jedinečná tím, že zpřístupňuje unikátní technologii používanou v komplexních experimentech fyziky vysokých energií ve formě vhodné i pro školní využití. Kamera umožňuje přímé zobrazení elementárních částic a přímou demonstraci vlastností různých typů částic v laboratorních podmínkách a představuje tak unikátní pomůcku pro výuku jaderné fyziky.
Jablotron do vývoje investoval nemalou částku. „Je to velká investice, která se bude jen pomalu splácet. Získali jsme však přístup ke špičkovým technologiím a nejmodernějším znalostem, a to jsou cenné devizy pro náš další rozvoj,“ řekl majitel Jablotronu Dalibor Dědek. Je zřejmé, že od počátečního využití jako výuková pomůcka postupně kamera najde praktické uplatnění v mnoha dalších oborech, například v zabezpečovacích zařízeních, materiálové defektoskopii nebo v medicíně, zemědělství a průmyslové výrobě.
Srdcem zařízení je hybridní polovodičový detektor Timepix, vyvinutý v CERN v rámci konsorcia Medipix, které bylo založeno s cílem zpřístupnit technologie vyvinuté pro potřeby fyziky vysokých energií mimo základní výzkum. Detektor se skládá z 65 000 citlivých buněk o velikosti 55 μm x 55 μm, schopných zaznamenat energii deponovanou při interakci jednotlivých částic ionizujícího
záření. Ve své podstatě se jedná o analogii klasické a digitální fotografie, kdy dříve používané filmové materiály (tzv. jaderné emulze) nahrazuje plně digitální záznam.
Digitální informace je pomocí zobrazovacího SW vyvinutého v ÚTEF ČVUT zaznamenána včetně rozlišení jednotlivých typů interakcí na základě charakteristického tvaru stopy daného typem záření (alfa, beta, gama). Vše přitom probíhá v reálném čase.
To, co bylo dříve měřitelné, to co bylo předmětem experimentů a modelových výpočtů, je nyní i názorně zobrazitelné a tím zřejmé a lépe uchopitelné. I proto první unikátní kamery zakoupil právě CERN, v rámci vzdělávacího programu středoškolských učitelů fyziky i studentských exkurzí. Vzápětí následovala objednávka britské asociace na podporu vědy. Majitel firmy Jablotron by byl rád, kdyby se tato unikátní výuková pomůcka rozšířila i na českých školách. V rámci své dlouholeté podpory výuky přírodních věd a technických oborů proto chce několik kamer poskytnout českým školám.

Více na: http://www.utef.cvut.cz/, http://medipix.web.cern.ch
Vyšlo v časopise Tecnicall 2/2013 (čtvrtletník ČVUT Praha)
http://www.tecnicall.cz/

autor Ing. Zdeněk Vykydal, Dr. rer. nat.


 
 
Nahoru
 
Nahoru