Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Kovový 3D uhlík

Na svůj objev určitě stále čeká celá řada modifikací. Novinkou je 3D uhlík, který má vlastnosti kovu i při pokojové teplotě a za běžného tlaku.

Vědci z Peking University, Virginia Commonwealth University a Institute of Technical Physics v Šanghaji tvrdí, že stabilní kovový 3D uhlík má podobu do sebe vnořených šestiúhelníků, které jsou orientovány ve dvou na sebe kolmých rovinách. Šestiúhelník prý zajišťuje vlastnosti kovu, jejich uspořádání pak stabilitu.

Na rozdíl od stávajících metod přípravy forem uhlíku s podobnými vlastnostmi lze syntézu provázet za běžného tlaku, nejlépe z benzenu nebo polyaromatických uhlovodíků (sloučeniny s více benzenovými kruhy vedle sebe – naftalen, antracen…).

Aplikace by nová forma uhlíku mohla mít tam, kde se vyžaduje nízká hustota materiálu, tj. třeba v letectví a kosmickém inženýrství. Samozřejmě může mít i speciální katalytické vlastnosti nebo si s ním mohou hrát výzkumníci v oboru supravodivosti.

Článek byl publikován v Proceedings of the National Academy of Sciences.

Zdroj: Phys.org

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru