Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Magnetický grafen

Výzkumníci z University of California v Riverside tvrdí, že našli řešení problému. Stačí dát grafenový povlak na magnetickou látku, čím se grafen stane feromagnetickým, aniž se změní jeho elektrická vodivost. Celkově prý takto lze u grafenu docílit nových kvantových efektů a tedy i širšího uplatnění při tvorbě elektronických součástek (zejména systémy pro zpracování i ukládání dat).

Jako feromagnetická látka byl použit syntetický Y3Fe2(FeO4)3, tenká vrstva tohoto materiálu se vytvořila pomocí epitaxe z molekulárních svazků (molecular beam epitaxy). Grafen položený na podklad prostě převzal jeho magnetické vlastnosti. Nešlo o dotování a sám Y3Fe2(FeO4)3 je elektricky prakticky nevodivý, takže tok elektrického proudu grafenem se nezměnil. Po připojení externího magnetického pole se navíc podařilo u grafenu docílit i tzv. anomální Hallův jev, který se jinak vyskytuje jen ve feromagnetických polovodičích.

Studie byla publikována ve Physical Review Letters.

Zdroj: Phys.org

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru