Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Obsedantní rituály a čísla

pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Doplňující otázka: Dají se preference neurotiků nějak vystopovat i v „normálním“ světě, tj. je neuróza spíše zesílením určitých sklonů, které mají vlastně všichni lidé?

Aktualizace

Podle Fenichel, O. (1945): The psychoanalytic theory of neurosis., s. 288, W.W. Norton & Company. New York

odpověď zní: neurotici preferují sudá čísla.

Závěr je snad empirický, autorův výklad tohoto jevu ovšem vychází z konfliktu mezi id a superegem, kde je třeba dosáhnout rovnováhy etc. Pokud tyto psychoanalytické výklady nebudeme akceptovat, zbývají třeba následující vysvětlení:

– pocit symetrie
– některé předměty se vyskytují v párech, když je „vše v pořádku“ (tři ponožky na stole jsou asi lehce znepokojující); pročež se budeme snažit se obklopovat sudým počtem předmětů i tam, kde to jinak žádný smysl nemá.
– jinak samozřejmě lidé od počítačů, matematici a příslušníci dalších povolání či vyznavači různých koníčků mohou mít speciální preference dané „profesní úchylkou“ (fotbalista kupující jedenáct rohlíků apod. :-))
– stálo by za to empiricky zjistit, kde všude preference sudých čísel vystupuje. Namátkou: počet pater domů (asi pominout přízemní a jednopatrové), koupě rohlíků (zde evidentně skoro nikdo nekupuje 7, 9 ani 11), počet piv vypitých v hospodě (opět: nepočítat 1-2 piva). Lišily by se preference třeba podle pohlaví? Samozřejmě je to do značné míry hříčka, „coctail-party science“.

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru