Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Paradoxy s podivnou písemkou

***pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Jeden ze studentů uvažoval následujícím způsobem:

Pokud bych šel v pátek do školy, už bych věděl, že písemka se musí psát právě tento den a nebylo by to pro mě žádné překvapení. Tudíž v pátek se žádná písemka psát nemůže. Ale když půjdu do školy ve čtvrtek, tak pokud by se ještě písemka nepsala – a protože se nemůže psát v pátek – musela by se psát právě tento den, a nebylo by to tedy žádné překvapení, a tudíž můžeme vyloučit i čtvrtek. Atd. Písemka se tedy nemůže vůbec psát.

Profesor však v tu chvíli klidně oznámí: Připravte se, písemka začíná. Kde udělal náš student chybu?

Zdroj: Raymond Smullyan: Navěky nerozhodnuto, Academia, Praha, 2003

Smullyan sám se domnívá, že neexistuje dosud řešení tohoto paradoxu, na kterém by se shodli všichni. Podle jeho vlastního názoru je však chyba v tom, že pokud je např. pátek a písemka se ještě nekonala, pak existují dvě možnosti:

– písemka se bude psát a profesor nemluvil pravdu (nebude to překvapení)

– písemka se nebude psát a profesor nemluvil pravdu (protože se celý týden nepíše).

Profesor tedy nejspíš nemluví pravdu a není třeba jeho výroku věřit. Z toho pak vyplývá, že nastat může úplně libovolná eventualita :-).

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru