Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Perlička: Amón a amoniak

pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Jak by mohl souviset egyptský bůh Amón s čpavkem? Kupodivu, obě slova mají stejný původ.
Historie by měla sahat do helénistického Egypta, kdy byl v jedné egyptské oáze vybudován chrám bohu Amónovi, respektive nějaké jeho synkretické kombinaci s Diem.
V chrámu se topilo velbloudím trusem. Přitom se na zdech usazovaly saze a v nich bílé krystalky amonných solí (možná salmiaku?). Těmto krystalkům se pak začalo říkat Amónova sůl a od toho je odvozen i název čpavku-amoniaku.

Zdroj: Michal Novotný: Zákulisí slov podruhé, Motto, Praha 2004

Mimochodem se zde píše, že „amin“ je obsažen i ve vitamínu, což je dost překvapivé, člověk by spíš čekal, že zde je to prostě koncovka. Vitamíny jsou chemicky hodně různorodé; ale jak lze dohledat, historicky to na začátku 20. století opravdu takto vzniklo, vitamíny byly původně „životně důležité aminy“.

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru