Perlička: Kost z Ishanga

Člověk |

Ishango je místo na hranicích Ugandy a Konga, kde byla objevena kost starou něco přes 10 tisíc let. Do kosti jsou vyryty tři řady vrubů s podivnou strukturou... Několik domněnek: Součet 60 by snad mohl odpovídat délce měsíce, máme zde tedy kalendářní záznam? Nebo snad vruby, na nichž jsou čísla lišící se od 10 a 20 a prvočísla, odpovídají nějaké hře?
Ishango je místo na hranicích Ugandy a Konga. V roce 1950 zde archeolog Jean de Heinzelin objevil kost starou něco přes 10 tisíc let, do níž jsou vyryty tři řady vrubů.
Vruby v jednotlivých řadách jsou nadto seskupeny. Seskupení zářezů do skupin po pěti známe už z nálezů z Dolních Věstonic (mnohem starších), kost z Ishanga se však jeví být složitěji strukturovaná.
V první řadě jsou vruby seřazeny po skupinách 9, 19, 21, 11. Druhá řada je rozdělena na 19, 17, 13, 11. A konečně ve třetí řadě najdeme skupiny 7, 5, 5, 10, 8, 4, 6, 3. Dosud nikdo neví, co přesně tato čísla vyjadřují (vyjadřují-li tedy vůbec něco speciálního). Součet první a druhé řady dává 60 (snad se třetí řada dochovala neúplná, nebo kost nebyla „dopsána“?). Druhá řada obsahuje sestupně řazená prvočísla. V první řadě zase najdeme čísla lišící se o 1 od 10 a 20 (základ soustavy?).
Samozřejmě by bylo překvapivé, kdyby tak hluboko v minulosti existoval třeba abstraktní koncept prvočísla. A jasné je i to, že veškeré výklady kosti z Ishanga musejí být nutně spekulativní. Nicméně řada badatelů včetně těch seriózních má stále dojem, že čísla na kosti mají nějakou vnitřní logiku, jen ji zbývá odhalit. Trochu to připomíná zájem, který v nás budí nerozluštěná stará písma.
Několik domněnek, k nimž zatím došli lidé, kteří se kostí zabývali: Součet 60 by snad mohl odpovídat délce měsíce, máme zde tedy kalendářní záznam? Nebo snad vruby, na nichž jsou čísla lišící se od 10 a 20 a prvočísla, odpovídají nějaké hře? Jaká by byla její pravidla?
Nakonec samozřejmě zbývá vyzvat čtenáře, aby navrhli výklad vlastní. Odhlédněme od historických okolností (čím se lidé v Ishango živili, v co věřili) a zkusme otázku řešit jako abstraktní matematický problém, asi jako kdybychom tato seskupení čísel dostali v nějaké hádance typu IQ testu…

Odkazy:
Stránka bruselského muzea přírodních věd, kde je dnes kost uložena: http://www.naturalsciences.be/expo/ishango/en/ishango/introduction.html

Pro větší názornost nákres kosti převzat ze stránky

http://www.simonsingh.com/The_Ishango_Bone.html
kde najdete také další informace.
Související články
Komentáře

29.07.2014, 13:41

.... ñïñ çà èíôó!...

02.07.2013, 13:27

[...] vyrobena z kosti paviána a její stáří se odhaduje na 35.000 př. n. l. U kosti známé jako Ishango vědci dokonce předpokládají, že byla používána nejen pro běžné počítání, ale i pro [...]

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.