Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Předpověď zemětřesení z vody

Předvídat zemětřesení se lidé snaží odedávna a veřejnost to po vědcích pochopitelně intenzivně žádá (viz i případ z Itálie, kde se za chybnou předpověď mělo jít dokonce do vězení – jak vlastně kauza dopadla?). Nový úspěch samozřejmě neznamená objevení žádné kouzelné formulky. Dva případy jsou poněkud málo, navíc různá zemětřesení mohou mít různé příčiny, a tedy jim předchází i různé jiné změny…
Přesněji řečeno, nejde ale pouze o dva případy. Změny ve složení podzemní vody byly totiž zjištěny už před zemětřesením v japonském Kobe v roce 1995 a už předtím v Číně v roce 1976, příslušné průzkumy ovšem nebyly dostatečně rigorózní. Ukázaly nicméně, na co by se stálo za to zaměřit.
V letech 2008 – 2013 proto v islandském Húsavíku (vybrán jako místo často otřesů) výzkumníci odebírali týden co týden vodu z artéské studně.
Šest měsíců před zemětřesením v roce 2012 se ve vodě zvýšila koncentrace plynného vodíku a sodíkových iontů. Totéž se opakovalo v roce 2013, zde ale k tomu došlo až těsně před otřesy – přitom se v obou případech jednalo o zemětřesení podobné síly (5,6, respektive 5,5 škály). Závěr zní: vzhledem k délce a systematičnosti měření podle všeho nejde o náhodu, ale zemětřesení i změnu složení vody způsobily stejné procesy.
Nejlepší by asi bylo začít provádět podobná měření i na jiných místech s častým výskytem této přírodní katastrofy…

Zdroj: Phys.org

Poznámka: Bohužel se neuvádí, jak rychle po zemětřesení se voda vrátila do normálu – nebo v prvním případě „pík“ odezněl ještě před samotnými otřesy?
Taktéž se uvádí, že ke změně složení došlo před zemětřesením – lze předpokládat, že pouze v těchto případech a nebyly „falešné poplachy“, výslovně to ale uvedeno není.

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru