Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Rekonstrukce dávných proteinů ukazuje na horké počátky života

pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Vědci z University of Florida se spojili s kalifornskou biotechnologickou firmou DNA 2.0 k zajímavému experimentu, o němž referoval časopis Nature.

Pokud srovnáme současné sekvence DNA více a méně příbuzných druhů, můžeme se pokusit rekonstruovat zpět do minulosti sekvence „původní“. Navíc se však lze podívat na proteiny, které jsou těmito sekvencemi kódovány. Poté můžeme tyto proteiny připravit a zkoumat jejich vlastnosti, z čehož nám vyjde, jaké odlišné vlastnosti musely mít oproti dnešku ve vzdálené minulosti. Firma DNA 2.0 podnikla příslušné počítačové zpracování, „výpočet“ původních řetězců DNA i syntézu proteinů. V principu se jedná o jednoduchý experiment, vlastní provedení je však umožněno až pokrokem v rychlosti sekvenování, počítačovém zpracování i v příslušných syntézách.

A výsledek experimentu? Jak se šlo stále hlouběji do minulosti a rekonstruovaly se stále dávnější „společní předkové“ současných proteinů, ukázalo se, že jsou oproti těm dnešním podstatně tepelně stabilnější – závislost na čase byla de facto lineární. Právě na rekonstrukci teploty se ostatně experiment od počátku zaměřil, nešlo o náhodné zjištění.

Výzkum byl proveden na poměrně omezeném vzorku: na proteinech tzv. elongačních faktorů (proteinů, z nichž jsou složeny enzymy katalyzující vlastní proteosyntézu na tRNA; vybrány byly proto, že jde nezbytné a evolučně zjevně extrémně staré struktury). Bylo takto rekonstruováno celkem 31 proteinů 16 hypotetických druhů dávných bakterií.

Pokud bychom provedli extrapolaci do doby před asi 3,5 miliardami let, vyšlo by, že proteiny by měly vydržet teploty až o 30 stupňů vyšší než dnes. To nepřekvapuje, teorie o vzniku života u podmořských vulkánů i v zavodněných vrstvách zemské kůry počítají s tím, že počátky evoluce byly téměř pekelně horké. Ovšem výrazně vyšší než dnes byla teplota moří i v pozdějších dobách, kdy už organismy byly rozšířené prakticky všude v oceánech…

Získané výsledky podle vědců celkem dobře ladí i s geologickými daty.

Zdroj:
University of Florida
Astrobiology Magazine

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru