Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Svět bez čísla pět

pravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

O povaze našich matematických znalostí zajímavě vypovídá následující případ.

Osobám byl v hypnóze zadán příkaz, aby zcela zapomněly na existenci čísla 5. Nebudou si je moci představit, myslet na něj, napsat je, vyslovit… U některých z dobrovolných testerů tato sugesce přetrvala i po skončení hypnózy. Ať už v hypnóze nebo po ní, pokusným osobám byly zadávány aritmetické úkony obsahující nějak toto číslo. Skutečně došlo k chybným reakcím, které provázela subjektivně pociťovaná úzkost.

Zdroj: Stanislav Kratochvíl: Experimentální hypnóza, Academia, Praha 1999

Zdroj bohužel nerozvádí, jak přesně funguje mysl člověka, který „zapomněl“ existenci čísla 5 (samozřejmě, u každého se to může projevit jinak). Jak by počítal? Jaké by dával výsledky namísto čísla 5? (např.: 2 + 3 = 6. ale co pak 3 + 3? snad by se všechno prostě o jedno místo posunulo?) Dokázal by někdo, například matematicky zdatný, vytvořit něco na způsob konzistentního systému bez tohoto čísla (není míněna abstraktní otázka typu konzistence aritmetiky, ale spíše to, zda by ad hoc vyvinutý systém působil konzistentně na pozorovatele)? Jak by reagoval na související geometrické útvary, pětiúhelník či pěticípou hvězdu? Projevovalo by se zapomenutí čísla 5 i třeba ve vztahu k číslům 0,5, 15 či 50?

Autor mimochodem uvádí, že pro osoby hypnoticky ovlivněné je typická nekonzistence jejich jednání. Údajně se tak často odhalí i snaha hypnózu předstírat, protože simulant se snaží chovat logicky/konzistentně. Naopak člověk zhypnotizovaný k tomu, aby neviděl židle, bude hlásit, že nic nevidí, nicméně při chůzi pokojem se jim bude vyhýbat. Simulant do nich vrazí.

A nyní otázka týkající se filozofie matematiky. Nemohl by pro chování hypnotizovaných osob něco jiného předpokládat intuicionismus, formalismus a matematický platonismus? Nenašli bychom tak určitý test i mezi těmito přístupy? (Podobně jako se o povaze jazyka či fungování mozku dozvíme důležité věci právě tehdy, když „něco nefunguje“.)

O knize na Science Worldu viz také:

Proč není hypnóza masověji (zne)užívána?

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru