Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


V USA budou obohacovat uran pomocí laseru

***tisková zpráva České nukleární společnosti

V USA se připravuje výstavba nového závodu na obohacování uranu, který využije laserové technologie. Do společného podniku Global Laser Enrichment americké GE a japonské Hitachi nyní vstupuje také největší světový zpracovatel uranové rudy a dodavatel jaderného paliva, kanadská firma Cameco.

Cameco Corp. hodlá v Global Laser Enrichment (GLE) za 123,8 mil. dolarů získat 24procentní podíl. Dosud tuto společnost vlastnily jen General Electric (51 procento) a Hitachi (49 procent). GLE vyvíjí laserovou technologii obohacování uranu pro palivo jaderných elektráren. Spojení tří silných firem má urychlit výzkumné a vývojové práce na projektu, který se má realizovat v Severní Karolíně. Předpokládá se, že bude uveden do provozu v roce 2012, hromadná výroba pro jaderné elektrárny se rozeběhne v roce 2013.
Pro jaderné elektrárny je třeba je nutné zvýšit koncentraci izotopu 235U v palivu z 0,72 % většinou na 2–4 %. Dosud se uran obohacoval difúzním oddělováním molekul 235U od 238U v separačních jednotkách nebo v modernějších centrifugách s vysokými otáčkami, které jsou seřazeny v kaskádách. Centrifugy se nyní pro obohacování uranu využívají nejčastěji.
Již mnoho let je ale známo, že velmi přesně naladěný laser může svým zářením excitovat plynné atomy pouze jednoho izotopu prvku, zatímco zbývající izotopy zůstávají v základním stavu. Ionizované izotopy potom lze oddělit elektromagneticky nebo po reakci s nějakou chemickou látkou. Tuto metodu zvanou AVLIS (Atomic Vapour Laser Isotope Separation) se u obohacování uranu dlouho nedařilo převést z laboratoři do průmyslové praxe. Existuje ještě další laserová metoda obohacování uranu, rovněž vyvíjená v USA, která umožňuje oddělit prostřednictvím působení laserů molekuly izotopů uranu (MLIS – Molecular Laser Isotope Separation).

Zdroj: NucNet, Reuters, globalsecurity.org

Viz také:
Laserové obohacování uranu poprvé komerčně

autor Václav Hanus, prezident ČNS


 
 
Nahoru
 
Nahoru