Vyhledávání: strana 16 z 22 na dotaz Stock Market cleantalkorg2.ru Politics World News Headlines Videos national and world news Read Breaking News Today BBC News World

výsledky řadit dle: relevance | data


151.

Ještě jednou zaostřeno na memy | 05.02.2002

...o autorovy profese s memy je však nejspíš náhodná :-)). Dalším příspěvkem bylo české vydání Dawkinsova bestselleru Sobecký gen (http://www.world-of-dawkins.com/), kde byly již memy uvedeny na scénu v plné kráse. O memetice se zmiňují i práce spadající řekněme do alternativní biologie, z nichž asi největší pozornost vzbudila publikace Antona Markoše Tajemství hladiny (ftp://vesmir.msu.cas.cz/knihy/Tajemstvi_hladiny/cela_kniha/). Knihou až kultovní...

https://www.scienceworld.cz/biologie/jeste-jednou-zaostreno-na-memy-3965/


152.

Soumrak antického světa | 05.05.2001

...Julius. Juliánův starší bratr Gallus byl v roce 351 prohlášen za caesara (tj. císařova spoluvládce, titulárně druhou nejvyšší osobu v říši), již roku 355 však popraven pro údajný pokus o vzpouru. Julian sám byl vychováván jako křesťan, současně však v tolerantním prostředí nakloněném i řecké filosofii. K novoplatonismu (O Julianově vztahu k novoplatonismu viz např. http://www.theosophy%2Dnw.org/theosnw/world/med/me%2Dmclk.htm) ho údajně přivedlo...

https://www.scienceworld.cz/clovek/soumrak-antickeho-sveta-4430/


153.

Domestikace v kočičích genech | 15.12.2014

...razvuku) a zrak (schopnost vidět za slabého osvětlení). Projekt sekvenování kočičího genomu spustil v roce 2007 National Institutes of Health. Deklarovaným cílem bylo hlavně zkoumat geny odpovědné za choroby, jimiž trpí současně kočky i lidé. Kompletně byl přečten genom habešské kočky, samice jménem Cinnamon, která měla např. dědičnou degenerativní oční poruchu. Výsledky byly publikovány v Proceedings of the National Academy of Sciences. Zdroj: P...

https://www.scienceworld.cz/biologie/domestikace-v-kocicich-genech/


154.

Nejvýkonnějším superpočítačem světa má být Sequoia | 04.02.2009

Stroj má být umístěn v Lawrence Livermore National Laboratory v Kalifornii. Současný nejvýkonnější superpočítač světa, RoadRunner, se nachází Los Alamos National Laboratory, Sequoia se bude používat pro simulace, které ověří funkčnost starých jaderných zbraní, ale i v oblasti genomiky nebo klimatologie/předpovědí počas...

https://www.scienceworld.cz/aktuality/nejvykonnejsim-superpocitacem-ma-byt-sequoia-4674/


155.

Higgsův boson by v Tevatronu mělo být možné odhalit | 09.08.2008

...sledky. V blízké budoucnosti experimentátoři předpokládají, že takto budou moci testovat čím dál tím širší spektrum možných hmotností Higgsova bosonu. Standardní model mikrosvěta – částic a sil mezi nimi působících, jenž představuje teoretický rámec současné částicové fyziky, předpovídá existenci částice zvané Higgsův boson, jejíž interakce s ostatními částicemi způsobuje, že získávají hmotnost. Přesný mechanismus, kterým jednotlivé částice nabýv...

https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/higgsuv-boson-by-v-tevatronu-melo-byt-mozne-odhalit-418/


156.

Nafta, voda a vzducholodě jednou ranou | 10.05.2011

Výzkum Oak River National Laboratory se původně inspiroval situací amerických vojáků v Afganistánu – aby mohli přežít a bojovat, potřebují pohonné hmoty (i k výrobě elektřiny) a v místních horkých a suchých podmínkách také kvanta vody. Za předpokladu, že nafta by byla z alkanů, pak by z jedné objemové jednotky nafty vznikl zhruba stejný objem vody. Stačilo by tedy skoro dodávat jen naftu. Za normálních podmínek ale voda vzniká jako horká vodní p...

https://www.scienceworld.cz/neziva-priroda/nafta-voda-a-vzducholode-jednou-ranou-6339/


157.

Migrace lidstva z Afriky vedla přes Arabský poloostrov | 08.11.2011

...ala, že eurasijské skupiny jsou podobnější obyvatelstvu jižní Indie než obyvatelstvu Afriky. Toto zjištění podporuje teorii, že lidstvo migrovalo z Afriky nejdříve přes průliv Bab al-Mandab, než se jeho pohyb stočil na sever. Rovněž naznačuje, že jižní Asie sehrála v rozšiřování moderního člověka mimo Afriku zvláštní roli.   Nová analytická metoda zkoumá rekombinace chromozomální DNA v průběhu času, což jsou jedny z rozhodujících faktorů vzniku n...

https://www.scienceworld.cz/aktuality/migrace-lidstva-z-afriky-vedla-pres-arabsky-poloostrov-6587/


158.

Zrod hvězd v prachových oblacích mlhoviny Carina | 23.11.2011

...ray) je produktem partnerství Evropy, severní Ameriky a východní Asie ve spolupráci s Chilskou republikou. Konstrukci a provoz teleskopu ALMA zajišťuje za Evropu ESO, za severní Ameriku National Radio Astronomy Observatory (NRAO) a za východní Asii National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ). Spojená Observatoř ALMA (Joint ALMA Observatory, JAO) zajišťuje společné vedení, management konstrukce, testování a provoz teleskopu ALMA. Převzato ze...

https://www.scienceworld.cz/aktuality/zrod-hvezd-v-prachovych-oblacich-mlhoviny-carina-6602/


159.

Společný genetický základ oka žahavce a člověka | 19.07.2008

...k komorového oka obratlovců i složeného oka hmyzu. Zdálo se téměř neuvěřitelné, že za vznik nejroztodivnějších druhů očí obratlovců i bezobratlých je zodpovědný tentýž gen. Jediným možným vysvětlením byl společný (monofyletický) původ všech očí. Výsledky vědců z Ústavu molekulární genetiky AV ČR (ve spolupráci s kolegy z National Eye Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA a z University of Tokyo) nyní přinesly další nečekaný...

https://www.scienceworld.cz/biologie/spolecny-geneticky-zaklad-oka-zahavce-a-cloveka-444/


160.

Cesnet byl přijat do mezinárodního konsorcia PlanetLab | 10.08.2006

...b a aplikací je přímo svázáno nebo navazuje na další výzkumné projekty, které byly a jsou podporovány americkou National Science Foundation (NSF). Řada projektů řešených v PlanetLab je podporována nebo realizována s přímou účastí firem (Hewlett-Packard, Microsoft, Intel…). Pro Wikipedia se zde testují možnosti efektivní distribuce velkých objemů dat k co nejširšímu okruhu uživatelů s použitím několikastupňové replikace. Google v rámci PlanetLab r...

https://www.scienceworld.cz/technologie/cesnet-byl-prijat-do-mezinarodniho-konsorcia-planetlab-1341/