Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Kvantová fyzika s převahou vyhrála

Podle čtenářů webových serverů Computerworld a Linuxworld změní současnou podobu IT zejména vývoj na poli kvantové fyziky.
Našich čtenářů jsme se v internetových anketách zeptali, poznatky jakého "nepočítačového" vědního oboru budou mít největší význam pro další vývoj informačních technologií. Výsledky najdete níže.
Ono rozdělení je samozřejmě do jisté míry zjednodušené, dnes se největší objevy dělají na interdisciplinárním pomezí jednotlivých vědních oborů. Navíc je samozřejmé, že určitý objev může docela dobře spadat do oblasti medicíny, biochemie, evoluční biologie a genetiky současně.
Vítězství kvantové fyziky v naší anketě je tedy možné interpretovat nejspíš tak, že většina respondentů věří spíše ve vývoj počítačů jako fyzikálních objektů, než v nějaké překotné splývání informačních technologií s lidským organismem, jak si ho představuje kyberpunk.

Poznatky jakého vědního oboru nejvíce změní svět IT?
Kvantová fyzika… 54 %
Biochemie… 10 %
Medicína… 8 %
Fyzikální chemie… 6 %
Evoluční biologie a genetika… 22 %
Zdroj: www.cw.cz, www.linuxworld.cz, září 2000

Luboš Motl k výsledkům ankety poznamenává:
Vítězství kvantové mechaniky není překvapením, onen výzkum veřejného mínění trochu připomínal otázku z kvizu, v níž má dotazovaný nalézt položku, která souvisí s elektronikou, přičemž ostatní tam nepatří, protože jsou spojeny s biologií. Pár let asi kvantová fyzika, fyzika vrstev a podobné obory bude diktovat rytmus rozvoje počítačů. Z druhé strany při pohledu trochu dále do budoucnosti vidím, že nejen fyzikální chemie, ale i biologie, genetika nebo dokonce medicína mohou počítače ovlivnit. Genetika bude nepochybně jedním z velkých témat 21.století a různé těsnější kombinace techniky a života od nás nemusejí být tak daleko, jak si mnozí myslí. Kažopádně je dobře, že lidé mají povědomí o tom, že počítače nevznikly samy od sebe, ale že jim předcházelo plno důležitých objevů ve vědě, v tomto případě hlavně v (kvantové) fyzice. Většina fyzikálních objevů jednou aplikace získá, z druhé strany by měli lidé více oceňovat i význam fyziky jako objevování pravdy samotné. I poznání pravdy má samo od sebe velkou hodnotu.

autor Pavel Houser


 
 
Nahoru
 
Nahoru