Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Monitoring rychlých sítí byl vyvíjen i v Česku

Evropský projekt Scampi (Scalable Monitoring Platform for the Internet), na němž se podíleli i odborníci z České republiky a který trval tři roky, byl úspěšně završen. Jeho hlavním cílem bylo navrhnout a realizovat architekturu pro monitorování provozu ve vysokorychlostních sítích s kapacitou do 10 Gb/s.
V rámci projektu Scampi byla vyvinuta hardwarově akcelerovaná platforma pro pasivní monitorování vysokorychlostních sítí, přičemž Češi (vědci u Cesnetu a Masarykovy univerzity v Brně) měli na starosti především vývoj firmwaru monitorovacího adaptéru, jeho ovladače, knihovny funkcí a implementaci rozhraní MAPI.
Na Scampi nově navazuje projekt Lobster (Large Scale Monitoring for Broadband Internet Infrastructure), jehož hlavním úkolem bude nainstalovat v evropském regionu síť monitorovacích uzlů založených právě na zmiňované platformě Scampi.
Lobster by měl být ukončen v průběhu příštího roku a podílí se na něm konsorcium institucí z pěti evropských zemí a také z Nového Zélandu.

autor pal


 
 
Nahoru
 
Nahoru