Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Počítače opět vytvářejí film

Společnosti Walt Disney Pictures a Pixar Animation Studios si vybraly pro zpracování svého nového filmu "A Bug’s Life" pracovní stanice Silicon Graphics. Výkon potřebný pro tuto práci dodalo 150 dvouprocesorových vizualizačních stanic Silicon Graphics Octane.
Díky nasazené kapacitě bylo možno pracovat na několika postavách současně, což znamenalo jak úsporu času, tak vyšší produktivitu při práci s herci. Pracovní stanice byly použity pro modelování, renderování a animaci postav a celků, např. při oživování animovaných postav, kdy se používá technika pro snímání pohybu z živých herců. Přirozený pohyb lidské postavy a mimika obličeje se pomocí polohových detektorů přenese do vizualizačního počítače, který získaná data aplikuje na animovanou figurku. Výsledkem je plynulý přirozený pohyb postavičky na plátně. V další etapě prací byl využit vizualizační superpočítač Silicon Graphics Onyx2 pro okamžité přehrávání vykreslených (vyrenderovaných) scén. Tato technika šetří čas i finanční prostředky, protože odpadá náročný přepis na film.

autor Dagmar Ruščáková


 
 
Nahoru
 
Nahoru