Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Umělá inteligence i ve vašich rukou

Snahy o vytvoření umělé inteligence mohou vypadat různě. V případě dvou projektů, které se krátce po sobě objevily na Internetu, nespočívá odpovědnost za “vzdělávání počítače” na programátorech, ale na uživatelích. Shromažďováním jejich vědomostí se výzkumné týmy snaží nahradit složité algoritmy, potřebné k tomu, aby počítače začaly myslet alespoň trochu samostatně.
Před několika týdny se na Internetu objevil první z dvojice podobných projektů – Mindpixel. Jeho tvůrce Chris McKinstry přišel se zajímavým způsobem učení. Jakmile se zaregistrujete do systému, máte možnost položit počítači jakoukoliv otázku, na kterou se dá odpovědět ano, či ne. Pokud už byla někdy položena, je velká pravděpodobnost, že na ni dostanete správnou odpověď. Zároveň s tím ale počítač položí několik otázek vám a čeká, že mu na ně také správně odpovíte. Tímto způsobem si počítač ověřuje, zda jsou údaje v jeho archívu správné. Jestliže někdo úmyslně nebo omylem zadá špatnou informaci, počítač si ji nechá několikrát potvrdit od ostatních uživatelů a teprve podle jejich odpovědí rozhoduje o správnosti.
V současnosti je v systému Mindpixel zaregistrováno přes 24 000 uživatelů, kteří dohromady položili skoro čtvrt milionu otázek a zadali přes pět milionů potvrzení. Motivací pro potenciální učitele může být fakt, že zaregistrováním se stáváte podílníkem projektu a podle vaší aktivity se vám podíl zvyšuje. V případě budoucího komerčního využití tak můžete na svých “učitelských schopnostech” zbohatnout.
Přestože mezi laiky se Mindpixel těší celkem velké podpoře, akademická veřejnost na něj zatím pohlíží skrz prsty. Ovšem i tady může být všechno jinak, protože Massachusettský technologický ústav (MIT) rozjel podobný projekt, který s Mindpixelem spolupracuje. Byl pojmenován OpenMind a za jeho uvedením do provozu stojí Push Singh.
OpenMind využívá jiné technologie než Mindpixel. Nepoužívá systém otázek a odpovědí, ale vychází z uživatelových asociací při pohledu na fotografie. Počítač vybere ze svého archívu obrázek a chce, abyste nějakým způsobem definovali myšlenku, která se ho týká. V případě, že se na obrazovce objeví fotografie zpěváka před mikrofonem, můžete napsat, že ke zpívání potřebujete ústa nebo že muži mají obvykle hlubší hlas než ženy. Samozřejmě v každém jedinci asociuje stejná fotografie různé myšlenky, ale jejich aproximací lze dosáhnout uspokojivých výsledků. Push Singh s trochou nadsázky říká, že počítač nakonec začne přinejmenším reagovat jako průměrný člověk.
V současné době se na projektu OpenMind podílí přes 1 600 uživatelů, kteří dohromady zadali okolo 60 000 frází. To je jenom nepatrný zlomek v porovnání s Mindpixelem, ale tvůrci obou systémů se dohodli na vzájemné spolupráci. OpenMind tak bude mít přístup do obsáhlé databáze konkurenčního projektu, Mindpixel naopak získá posvěcení z akademické půdy.

autor Pavel Fryš


 
 
Nahoru
 
Nahoru