Proč jsou samci ploskonosých opic barvoslepí?

Biologie |

Druhohorní savci byli v době dominance dinosaurů převážně nočními živočichy a neměli pořádně vyvinuté barevné vidění (nejspíš dokonce to původní ztratili, protože vačnatci podle všeho vidí trojkanálově všichni).
Většina savců, pokud vůbec vidí barevně, má dnes receptory speciálně citlivé pouze na dvě vlnové délky – takže třeba pes vidí barvy úplně jinak než my, splývá mu červená se zelenou apod.

Kvalitní „tříbarevné“ vidění mají z placentálních savců až opice a lidoopi, ačkoliv třeba u hlodavců ho lze již docílit genetickou modifikací (pouze v genu pro barevné receptory v oku, takže krysí mozek je již „předpřipraven“ takový obraz zpracovávat – viz článek Rudě vidící myši); tak nějak vzniklo trojkanálové vidění i u primátů. Zjednodušeně říkáme, že na sítnici oka dnes máme čípky pro modrou, zelenou a červenou. Každý z těchto receptorů je kódován příslušným genem.

Většina opic Nového světa (ploskonosé opice) se pohybuje někde mezi dvou a trojkanálovým viděním. „Zelený“ a „červený“ gen totiž u nich leží na stejném místě na chromozomu X. Samice mají šanci na oba geny a plné trojkanálové vidění, samci ale mají smůlu; jeden z genů kódujících receptor pro maximální vidění příslušných vlnových délek jim prostě bude chybět. Všichni samci ploskonosých opic (s výjimkou vřešťanů) jsou z našeho pohledu červeno-zeleně barvoslepí, totéž polovina samic. Barvoslepí jsou ovšem nadto barvoslepí dvěma různými způsoby.

Opice vidící trichromaticky jsou v hledání potravy úspěšnější. Jak je to s úspěšností různých „barvoslepých“? Máme zde nejspíš příklad, kdy selekce udržuje genetickou variabilitu: v populaci jedněch barvoslepých se vyplatí být barvoslepý jiným způsobem – dejme tomu najdu ovoce, které ostatní přehlédnou. Možné je dokonce to, že opice vidící dvojbarevně se nedají ošálit nějakými optickými klamy a něco vidí dokonce lépe (Dawkins zmiňuje, že za druhé světové války se jeden barvoslepý najímal do posádek bombardérů). Třeba je nakonec tlupa opic složená z trichromatů a dvou druhů barvoslepých při hledání potravy dokonce efektivnější. To ale pomiňme, stačí, že se udržuje rovnováha mezi zeleným a červeným genem. To, že leží na stejném místě chromozomu, ukazuje, že jeden vznikl jako mutace druhého.

Evoluční příběh vzniku trochromatického vidění u ploskonosých opic je tedy následující: Nejprve došlo k mutaci „barevného genu“. Selekce ani jednu z variant nevymýtila, takže první opice si mohly začít užívat výhod tříkanálového obrazu. Pak mohla nastat mutace, která kus chromozomu vložila na jiný chromozom – a oba geny se ocitly vedle sebe. U ploskonosých opic tohle štěstí potkalo vřešťany.

Naopak u opic úzkonosých (a lidoopů a lidí) zřejmě celý proces přechodu k trojkanálovému vidění odstartovala duplikace jednoho barevného genu. Pak následovala mutace, která změnila maximum citlivosti receptoru. „Kombinovaná“ verze v populaci selekcí nejspíš velmi rychle převládla.

Vřešťani se tedy k trojbarevnému vidění propracovali postupně přes zamotané populace s částečnou barvoslepostí, další primáti „najednou“. U obou skupin došlo zřejmě ke stejnému nebo alespoň velmi podobnému výsledku nezávisle na sobě – unikátní případ konvergentní evoluce, kam se na to hrabou delfín a žralok. Živit se ovocem holt vyžaduje dobré barevné vidění.

Mimochodem – oba „barevné geny“ se i u člověka vyskytují stále na chromozomu X, proto je červeno-zelená barvoslepost dnes častější u mužů, kteří mají chromozom X jen jeden a v případě poškození nemají k dispozici záložní kopii.

 

Zdroj: Richard Dawkins: Příběh předka, Academia, Praha 2008

 

Poznámka: K Dawkinsově knize Příběh předka se dnes na Science Worldu vracíme zřejmě naposledy. Je v ní toho ovšem zajímavého mnohem více. Osobně ji pokládám za nejlepší text, který jsem četl v letošním roce. Překlad získal navíc cenu nakladatelství Academia. Koupi (či alespoň zapůjčení a přečtení) mohu jen a jen doporučit.

 

 Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.