Biologie

Molekuly umí počítat

Biologie , Chemie , Neživá příroda , Technologie | 04.05.2001

DNA počítač je pojmem dnes poměrně často frekventovaným, ale jaksi zahaleným v mlze. Ačkoliv v amerických vědeckých časopisech byly první pokusy poměrně podrobně popsány již v roce 1994, česky na toto téma nevyšlo alespoň dle mých informací zatím skoro nic a autorovi tohoto článku musel úvodní impuls ke studiu celého oboru podstrčit spolustolovník v jedné nejmenované pražské restauraci. Navíc, pokud už něco česky vyšlo, jednalo se o informace spíše zavádějící. Tento článek si klade za cíl vybočit z řady a nekompromisně se postavit proti panující diskriminaci DNA kompů na úkor těch kvantových i křemíkových :-). víceBiochemický základ DNA počítačů

Biologie , Chemie , Neživá příroda , Technologie | 04.05.2001

Nukleové kyseliny slouží v živých organismech ke kódování informace. Vlákno nukleové kyseliny je složeno se zbytků kyseliny fosforečné, cukerné složky (ribóza u kyseliny ribonukleové - RNA, RNK, deoxyribóza u kyseliny deoxyribonukleové – DNA, DNK) a dusíkaté báze (adenin, guanin, cytosin, thymin u DNA, u RNA je místo thyminu obsažen uracil). víceŽivot je výzvou pro superpočítače

Biologie , Člověk , Ekonomika , Technologie | 14.03.2001

Je tomu téměř rok, kdy vědci oznámili přečtení 3,1 miliardy písmen "knihy života", tedy genetického kódu člověka. Počítače nicméně nezahálí a dnem i nocí chrlí nové výpočty ohledně DNA. Nyní se soustředí na roztřídění a interpretaci i ... víceGenetické války: Souboj generací

Biologie | 03.03.2001

Pokud má mít teorie sobeckého genu nějaký trumf proti konkurenčním hypotézám, dle kterých jde třeba o "přežití druhu" nebo "přežití rodiny", musí ukázat místa konfliktů v těchto strukturách. Možnými odpověďmi jsou válka generací a vál ... více


IT pohánějí genetiku

Biologie , Chemie , Neživá příroda , Technologie | 19.01.2001

Společnost Compaq přijala účast v novém projektu, jehož cílem je vývoj hardwaru a softwaru pro potřeby aplikované biologie. Superpočítače pro vědu a výzkum vždy představovaly jakousi vlajkovou loď v nabídce předních hardwarových firem ... víceGenetické programování aneb vypěstujte si svůj program

Biologie , Chemie , Neživá příroda , Technologie | 06.09.2000

Jak již název tohoto článku napovídá, budeme dnes trochu fušovat do zemědělství. Naším cílem sice nebude vypěstovat tunu kukuřice nebo rozvrátit trh jablek, ale úkolem bude vypěstovat program -- neboť právě to je cílem genetického p ... víceSimulační systémy pomáhají modelovat lidský organismus

Biologie , Člověk , Medicína , Technologie | 19.03.2000

Simulační systémy a systémy pro vědeckotechnické výpočty rozšiřují možnosti svého použití mimo své "standardní" oblasti. Jednou z jejich aspirací je i popis biologických funkcí lidského organismu pomocí matematicky formalizovaného pop ... víceRozcestník: DNA počítače

Biologie , Chemie , Neživá příroda , Technologie | 01.09.1997

O molekulárních či DNA počítačích se můžete díky Scienceworldu dozvědět z následujících článků:Souhrnné články:Co je to molekulární počítač? -- zcela elementární a popularizační článek napsaný ... více