Nad knihou: Teorie ničeho

Člověk |

Občas se lze setkat s názorem, že otázka, proč vůbec existuje něco a nikoliv nic, musí provždy zůstat bez odpovědi, nebo alespoň bez odpovědi vědecké. Profesor matematiky a popularizátor John D. Barrow (mj. autor knihy Teorie všeho) se ale přesto pokusil najít odpověď.
Občas se lze setkat s názorem, že otázka, proč vůbec existuje něco a nikoliv nic, musí provždy zůstat bez odpovědi, nebo alespoň bez odpovědi vědecké. Profesor matematiky a popularizátor John D. Barrow (mj. autor knihy Teorie všeho) se ale přesto pokusil najít odpověď.
Výsledkem je kniha mapující různé aspekty nicoty – na jedná straně fyzikální vakuum, na straně druhé pojem nuly či prázdných množin v matematice, dojde na historii, filozofii a teologii (biblické stvoření z ničeho versus antická představy, podle které kosmos povstal z chaosu, chápání prázdnoty ve východních systémech atd.). Před čtenáři se objeví imaginární čísla, přediensteinovský éter, idea prázdného prostoru, kosmologická konstanta ("síla" vakua), snad z nicoty se rodící velký třesk i úvahy o budoucím osudu vesmíru (s pěkně nihilistickým závěrem – ať už jinde vznikají v inflacích nové vesmíry, ten náš skončí jako de facto prázdný prostor v globálůním chladu).
Důležité je, Barrow je schopný psát o podobně "esoterických" tématech tak, aby text měl hlavu a patu, (téměř) nesklouzává k plácání. Text je informačně nabitý, současně populární a navíc i velmi čtivý. Pí na nebesích to sice není, ale i tak se podle mého názoru jedná o knihu příjemnou. Po několik titulech z řady Kolumbus, které mě uvedly spíše do rozpaků, jsem si opět s chutí početl. Vytknout lze ovšem sazbu – mimo hlavni text v různých "vložených boxech" občas vypadávala česká diakritika.
Knihu o nicotě a neexistenci tak snad ocení nejen zájemci o matematiku a přírodní vědy, ale třeba i milovníci dekadentní literatury. Téma je postavenou skutečně se smyslem pro bizarnost, teorie všeho už nikoho příliš neuchvátí a je třeba čtenáři trochu pocuchat nervová zakončení úvahami o nicotě. Každopádně – v této souvislosti snad stojí za pozornost, že se chystá český překlad díla podobně "nihilistického", tentokrát pojatého jako dějiny nuly (do značné míry obdoba Barrowa.)


Autor: John D. Barrow
Podrobnosti: http://www.mf.cz/Modules/MF/BookDetail.aspx?Id=1187&SubPortalId=-1&BackURL=http://www.mf.cz/Modules/MF/Editorship.aspx?page=1

Anotace vydavatele:
Nic ve svých rozličných odrůdách trvale fascinovalo lidskou mysl během celých tisíciletí. Filozofové zápasili o jeho uchopení, zatímco mystikové snili o tom, jak by si je mohli představit; vědci se je snažili vytvořit; astronomové se je marně snažili najít, logiky odpuzovalo, kdežto teologové se z něho snažili vyvodit vše; a matematikové v tom uspěli. Mezitím se básníci a klauni snažili vyvolat pro nic co největší povyk. Na všech těchto cestách k poznání vyvstávalo nic jakožto neočekávaně ústřední něco, na něž se jemně váže tolik základních otázek. Správné pochopení ničeho, jeho povahy, jeho vlastností a jeho schopnosti se skokem i pozvolna měnit je nezbytné, chceme-li porozumět, proč jsme tady a proč jsme schopni myslet tak, jak myslíme
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.