Proč egyptský stát vznikl v Horním Egyptě

Historie |

Horní Egypt mohl těžit z námořního kontaktu s Mezopotámií. Jednotný stát v deltě Nilu možná nikdy neexistoval, alespoň po něm nemáme žádné stopy. Sjednocení země mělo povahu připojování malých státečků v Dolním Egyptě.

Proč egyptský stát vznikl v Horním Egyptěpravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Standardní výklad vzniku egyptského státu na konci předdynastické a počátku archaické doby zní zhruba takto: Původní menší státy přibližně odpovídaly jednotlivým pozdějším krajům – nomům. Posléze se vytvořily dva větší státní útvary: Horní a Dolní Egypt. Země byla možná sjednocena už v prehistorické době, nicméně tento útvar se rozpadl. Trvalé sjednocení zahájil až král Štír z hornoegyptského Nechenu a dokončil ho Narmer; vítězství nad jižním státem je znázorněno i známé stéle.

Níže uvedený zdroj podává jiný obraz. Jednotný stát v deltě Nilu možná nikdy neexistoval, alespoň po něm nemáme žádné stopy. Sjednocení země mělo povahu připojování malých státečků v Dolním Egyptě. Dolní Egypt již v prehistorické době za Horním zaostal; svoji roli zde mohlo sehrát to, že příznivější podnebí Delty umožňovalo déle se živit sběrem a rybolovem, a přechod k intenzivnímu zemědělství proto probíhal pomaleji. Představa jednotného Dolního Egypta a „Obou zemí“ je vytvořená uměle v důsledku egyptského dualistického myšlení, jaké je projevuje třeba i v mýtu o souboji Hóra a Sutecha. „Prehistoričtí“ králové nejsou historickými osobnostmi, ale spíše božskými postavami a kulturními hrdiny.
Zemědělství ale bylo do Egypta přineseno z Blízkého východu a po celou prehistorickou dobu zde působily tyto kulturní vlivy. Není pak divné, že by Horní Egypt byl vyspělejší, když ležel jakoby na periferii?
Ve skutečnosti mohl Horní Egypt těžit z námořního kontaktu s Mezopotámií. Některé umělecké předměty z konce předdynastické doby jakoby naznačují sumerský vliv. Nechen se stal centrem možné proto, že mezi ním a Rudým mořem ležela naleziště zlata a dalších nerostných surovin. Možná na pobřeží Rudého moře (tehdy bylo klima ještě vlhčí, takže svahy mohly být porostlé lesy) přistávaly tehdy pravidelně mezopotámské lodě. Snad odtud získali vládci Nechenu i první „specialisty státní správu“, kteří jim umožnili vybudovat centralizovaný stát. Taktéž některé řemeslné techniky mohly být převzaty; obchod umožnil i zisk luxusního zboží, které hrálo v tehdejší ekonomice významnou roli, protože jeho prostřednictvím si panovníci získávali loajalitu vyšší vrstvy. Dochází nejen ke vzniku specializované vrstvy řemeslníků, ale k ještě užší specializaci na jednotlivá řemesla. To umožňuje výrobu předmětů nejen funkčních, ale i zjevně luxusních.
Každopádně již v průběhu první dynastie v archaické době ale mezopotámský kulturní vliv mizí a egyptská civilizace získává svůj stabilní, izolovaný charakter s přesvědčením o nadřazenosti nad ostatními kulturami. Další kontakt s Přední Asií se pak realizuje přes syrskopalestinskou oblast, především přes Byblos, který je pod silným egyptským vlivem (včetně používání hieroglyfického písma).

Zdroj: B. G. Trigger a kol.: Starověký Egypt, Volvox Globator, Praha 2005

Poznámky:
– O kritice názorů na existenci větších mezopotámských vlivů při vzniku staroegyptského státu viz článek O počátcích staroegyptské civilizace, hieroglyfech i mumiích z filmů.
– V případě Dolního Egypta je otázkou, zda hlavní roli v přesvědčení o jeho menší vyspělosti v archaické době nehraje spíše nedostupnost památek, které již stačil Nil zanést rozsáhlými nánosy.
– Pokud by vládcové Nechenu získali sumerské „úředníky“, znamenalo by to i inspiraci pro vznik hieroglyfického písma? To ovšem z Blízkého východu není určitě ovlivněno bezprostředně, byť existují i (spíše ojedinělé) názory, že by původně mohlo být vytvořeno spíše pro semitský než hamitský jazyk.Úvodní foto: nasa, wikipedia, licence obrázku public domainKomentáře

24.08.2019, 01:59

Google We came across a cool website that you could possibly appreciate. Take a look if you want.

01.07.2017, 01:44

Best Editing Service The amount of written content has been growing exponentially recently, and it's no wonder. For students, writing is an inseparable part of college and university assignments; for businesses, online publishing is a way to reach customers. The need for…

17.02.2017, 03:42

Best Writing Service Get an expert academic writing assistance. We can write any paper on any subject within the tightest deadline.

31.01.2017, 20:56

Best Writing Service Get an expert academic writing assistance! We can write any post on any subject within the tightest deadline.

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.