Originální rukopisy i těch nejvydávanějších knih mizí ze světa

Člověk |

Eukleidovy Základy bývají uváděny jako druhá nejvydávanější kniha všech dob - hned po Bibli. Bez ohledu na určitou nejasnost, jak se vlastně k takhle "globálnímu" údaji dospělo, je zajímavé, jak málo rukopisů tohoto textu pochází fyzicky z antiky.

Originální rukopisy i těch nejvydávanějších knih mizí ze světapravidelné páteční „přetištění“ staršího článku

Sice již z 3. století př. n. l. (kdy byly Základy napsány) máme k dispozici první památky, jde však pouze o zlomky dochované na střepech (ostraka). Místem nálezu bylo okolí dnešního Asuánu. Přitom i z těchto zlomků je patrné, že text se od „kanonické“ verze liší. Přesné vysvětlení tohoto faktu neznáme, snad se asuánský písař pokoušel text nejen opsat, ale i nějak vylepšit či interpretovat.

Zlomky svitků s opisy Základů se dochovaly z 1. století n. l. v městě Herkulanum (méně známý souputník Pompejí, město, které bylo spolu s nimi zničeno při výbuchu Vesuvu).

Z doby kolem roku 100 a 200 jsou známy dva další fragmenty z Egypta. Ve 4. století dílo znovu uspořádal Theon Alexandrijský, ale ani tento text se však přímo nedochoval a k dispozici jsou pouze pozdější opisy. Nejstarší fyzicky dochovaná Theonova verze je až z roku 888.

V 6. století pak Eukleidovo dílo přeložil do latiny Boethius a ze středověku se dochovalo několik opisů i této edice.

Co se týče verze „úvodní“, tedy ještě před Theonovými úpravami, pak zřejmě nejstarší kompletní rukopisy pocházejí až z 10. století. Jeden z nich je uložen ve Vatikánské knihovně.

Zdroj: Martina Bečvářová: Eukleidovy Základy – jejich vydávání a překlady, Prometheus, Praha, 2002

Poznámka: To je velice zajímavé. Spekulujeme třeba o datu vzniku homérských eposů, ale jaký je jejich nejstarší „fyzicky“ dochovaný kompletní text? Jak je tomu třeba v případě textů biblických, Platóna, Aristotela…?Úvodní foto: MM, wikipedia, licence public domain
Související články
Komentáře

23.12.2014, 11:20

.... hello....

11.12.2014, 09:03

.... áëàãîäàðñòâóþ....

05.12.2014, 18:55

.... good!!...

30.11.2014, 07:41

.... ñïàñèáî çà èíôó!...

20.11.2014, 04:29

.... áëàãîäàðåí!...

19.11.2014, 05:17

.... good....

30.07.2014, 16:22

.... ñïñ çà èíôó!...

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.