Stephen Hawking jako komiks

Astronomie |

Komiksová řada vydavatelství Portál se rozrostla o titul, který je Science Worldu tentokrát velmi blízký: Po Jungovi, Nietzschem a Platónovi přichází na pulty životopis Stephena Hawkinga. ...
Komiksová řada vydavatelství Portál se rozrostla o titul, který je Science Worldu tentokrát velmi blízký: Po Jungovi, Nietzschem a Platónovi přichází na pulty životopis Stephena Hawkinga.

Recenzi začnu poněkud netradičně hodnocením: Podle mého názoru se jedná o velice dobrou knihu. Nicméně, i přes odlehčený komiksový charakter, ji nelze doporučit úplným laikům. Pro ty by byl předložený text příliš zhuštěný. Na několika stránkách totiž autor stačí probrat klasickou newtonovskou fyziku, relativitu, kvantovou fyziku, termodynamiku, vznik a vývoj hvězd, reliktní záření a Velký třesk, záření černých děr i pokusy o finální "teorii všeho". Dojde i na koncepci vesmíru bez hranic a singularit, na inflační teorii či imaginární čas, na závěr jsou stručně představeny i experimenty COBE.
Matematických rovnic je v textu přiměřeně a vždy je doprovází vysvětlující komentář, obrázky a grafy dobře ilustrují popisované problémy, řada přeskoků a myšlenkových zkratek však může mást či působit nepochopitelně. Pro toho, kdo již o těchto tématech něco ví, je však velice působivé právě toto "zhuštění" a provázání řady fyzikálních problémů jedinou nití.
Text knihy se věnuje spíše fyzice a kosmologii než Hawkingově osobnímu životu, neprobírají se zde takové pikantérie, jako rozvod a nový sňatek znehybněného fyzika. Autor pomíjí peripetie spojené se syntetizátorem řeči a o Hawkingově životě se čtenář dozví vlastně jen to, že i přes závažné onemocnění dokázal dále pracovat – v době, kdy již nemohl psát, byl dokonce schopen řešit příslušné rovnice v hlavě.
Z textu mimochodem vychází dosti rozporný obraz Einsteina jako člověka, který po několika geniálních objevech stál dalšímu bádání spíše v cestě a odmítal silou své autority nové myšlenky.

Komiksová forma knihy samozřejmě vysloveně svádí k různým "fórkům", začátečníci v oboru však zřejmě budou mít problém je odhalit. Na rozdíl od řady dalších titulů komiksové řady Portálu, kde se střídají obnažené ženy, je kresba v tomto případě výrazně subtilnější a půvab se skrývá spíše pod povrchem – tak např. při popisu řešení problému perihelia Merkuru v době po Newtonovi je cosi namítající Einstein umlčen slovy: "Ticho, vy jste se ještě nenarodil." Musíte ovšem poznat, že ona postava je Einstein.
Obdobných vtípků je v knize celá řada. Vysloveně sympaticky pak působí i karikatury jednotlivých vědců, kresba je ukazuje jako výstřední podivíny, je ovšem jaksi dobromyslná.

Na závěr povinné výtky: Původní titul vyšel v roce 1995. Od té doby se jistě něco málo stačilo změnit. Například mezitím stačil zemřít tvůrce teorie stacionárního vesmíru Fred Hoyle, který je v knize ještě citován jako člověk živý. Právě střet s Hoylem byl zřejmě první událostí, která učinila tehdejšího postgraduálního studenta Hawkinga známějším mimo úzký okruh jeho nejbližších přátel a kolegů.
Pak mě ještě napadlo, že v textu zcela schází upozornění na Hawkingovu popularizační činnost, konkrétně na jeho autorství bestselleru Stručná historie času, nejprodávanější knihy o vědě všech dob.
Ale to jsou skutečné detaily, komiksového Hawkinga zbývá jinak jen chválit. V knize nejde ani tak o tohoto vědce jako takového, obsahuje spíše popis cesty, kterou od Newtona po dnešek urazila moderní fyzika. Příběh, který je v knize popsán, působí velice silně, je zarámován v téměř náboženském koloritu – konec konců, Teorie všeho skutečně aspiruje na řešení problémů, které doposud spadaly spíše do kompetence náboženství.

(J. P. McEvoy, O. Zarate: Stephen Hawking, Portál, Praha, 2002, podrobnosti http://obchod.portal.cz/Kniha.asp?Csl=9130)
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.