Názor: Budoucnost umělé inteligence – hádání z křišťálové koule

Technologie |

Je velmi pravděpodobné, že budoucí vývoj nebudou určovat pouze dvě komponenty (člověk a robot), ale celkem čtyři: člověk, robot, segment biosféry opatřený umělou inteligencí (vyšší savci, kytovci, hmyz a rostlinná říše) a umělý život (např. právní systém, energetická soustava, telekomunikační a počítačové sítě nebo výroba potravin)... Je velmi pravděpodobné, že kalamitní situace v srpnu 2003 ve výpadku elektrického proudu v části Kanady a USA, zahrnující i New York, byla způsobena aktivitou umělého života v příslušném informačním systému.
Úvodní poznámka Pavel Houser
RNDr. Bohumír Štědroň (http://www.hta.cz/index.php?link=stedron_cv) nás požádal o zveřejnění následujícího futuristického textu. Autorovým cílem je získat od čtenářů Science Worldu zpětnou vazbu, jejich názory, eventuálně i přímo kontakty na další lidi s teoretickým zájmem o prognostiku. Následující text je základem článku Svět v roce 2050 (vydává nakladatelství Convergence), uvažuje se také o německém vydání knihy, stejně tak i o přípravě zcela nové publikace vycházející pod záštitou CESES (http://ceses.cuni.cz/). Námět knihy zhruba tematicky odpovídá knize Příštích padesát let, o které jsme již na Science Worldu psali několikrát.
Viz např.
Bude v roce 2050 existovat deprese
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/F6B9455CA7FFB589C1256F5E004FD837

Počítače za 50 let
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/3C7FF60999CC7639C1256F5D003D7E62

Matematika roku 2050
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/FE065372CE594232C1256F430051D1D7

A nyní již úryvek z vlastního článku.

***

Pokusíme-li se prognózovat vývoj ICT v kontextu AI, nevyhneme se obecnějším systémovým úvahám. Kolem roku 1950 obecné sci-fi prognózy pro rok 2000 předpokládaly stabilní vědecké základny na nejbližších planetách sluneční soustavy a první mezihvězdné lety k nejbližším hvězdám. Telekomunikace s hvězdolety se podle představ tehdejších autorů odehrávala na úrovni telekomunikačních technologií z roku 1950, tzn. nepředpokládal se žádný nový technologický vývoj. Tyto lineárně-restriktivní prognózy jsou téměř vždy chybné.
Připomeňme si, že v roce 1899 navrhoval šéf patentového úřadu v USA zrušení svého pracoviště, a to se zdůvodněním, že již vše bylo objeveno. V roce 1943 ředitel IBM vyslovil předpověď, že pro celý svět bude trvale stačit výroba 5 druhů počítačů a B. Gates ještě v roce 1981 tvrdil, že každému uživateli stačí 640 KB paměti. Závěrem uveďme ještě známou prognózu, týkající se rozvoje železniční dopravy. Předpokládalo se, že rychlost prvních vlaků nemůže překročit 30 km/hod. aby se z vagónů nevytlačil vzduch a cestující nezahynuli zadušením. Podobně restriktivní prognózy se mnohem později vztahovaly i na umělou inteligenci.Přestože Robinsonova rezoluční metoda, jazyky LISP a PROLOG, GUHA a řada dalších matematických metod vytvořily zcela nové aplikační možnosti, považovalo se za jisté, že kreativní lidské činnosti, jako je např. literatura, hudba, šach nebo aplikovaný výzkum v segmentu telekomunikací, nebudou nikdy generovány počítačovým programem.
V roce 2005 umělá inteligence představuje renomovanou vědeckou disciplínu, v jejímž rámci jsou ročně publikovány tisíce odborných článků, a která se přednáší na všech vysokých školách. Specialisté v oblasti umělé inteligence spolupracují s armádními a průmyslovými institucemi. V některých dílčích segmentech je člověk vytlačen uměle inteligentním počítačovým systémem. Mistr světa v šachu je již porážen počítačovým programem. Výroba muzikálů nebo televizních programů je bez počítače nemyslitelná. Počítačová analýza rovněž ukázala, že Paul McCartney ze skupiny Beatles je nejúspěšnějším skladatelem s nejvyšším počtem originálních melodií všech dob.

Další nový závažný fenomén představuje vznik umělého života v informačních a telekomunikačních systémech, schopným samostatně manipulovat s elektronickým podpisem nebo zbraňovými systémy. Řešení tohoto problému je možné pomocí tzv. antiinteligentních programů, což by byla obdoba dnes široce používaných antivirových programů. Úkolem takovýchto programů by byl monitoring velkých počítačových systémů a rozsáhlých sítí za účelem detekce podezřelého chování v těchto systémech a sítích, které by mohlo naznačovat vznik nových emergentních jevů (typu umělý život). Ty by mohly být nebezpečné svou schopností manipulovat s elektronickými soubory, s programy a s daty bez kontroly uživatelů sítě či systému, a tak poškodit či zneužít i data a programy pro např. bezpečné používání elektronického podpisu.

V důsledku těchto hrozeb již dokonce existují návrhy na právní regulaci, která by ve formě zákona obsahovala mj.:

a) zákaz výroby samoreprodukujích se programů,
b) zákaz výroby programů s implementovaným pudem sebezáchovy,
c) omezení velikosti počítačových sítí (dostatečně velká počítačová síť může začít projevovat vlastní vůli včetně samostatné manipulace s daty,
např. daty v oblasti elektronických podpisů či v horším případě
se zbraňovými systémy),
d) inspekční činnost, zabezpečující uvedené body.

Je velmi pravděpodobné, že kalamitní situace v srpnu 2003 ve výpadku elektrického proudu v části Kanady a USA, zahrnující i New York, byla způsobena aktivitou umělého života v příslušném informačním systému.

Shrneme-li všechna známá fakta, včetně materiálů World Future Society a známého časopisu New Scientist, predikce nových trendů a diskontinuit je možná v těchto scénářích:
Etapa do roku 2050

· USA, Německo, Japonsko, Izrael, Čína a Finsko představují vedoucí země ve špičkových technologiích spojených s ICT a umělou inteligencí
· všechny legislativní produkty bruselského a washingtonského centra využívají expertní systémy na bázi umělé inteligence
· geneticky založená medicína, výroba nových lékařských zařízení a léků, vycházejících s nových poznatků v souvislosti s prohlubující se znalostí lidského geonomu, mikroroboti umožňující zásahy na úrovni buněk
· nové generace Internetů a gridových sítí; nástup nových druhů služeb, založených na webových technologiích; současný Internet se stane vyhledávaným smetištěm
· miniaturní přenosná elektronika s možností vzájemného propojení (nová generace zařízení malých rozměrů, schopných vzájemně spolupracovat a umožňujících přístup k různým druhům služeb a inteligentní spotřebiče),
· nové materiály (založené mj. na nanotechnologiích, které umožňuj předem určovat požadované vlastnosti materiálu na zakázku" podle oblasti jeho použití)
· nanotechnologie (včetně možnosti výroby ultraminiaturních zařízení a struktur s předem definovanými vlastnostmi či schopností samoopravy)
· vyspělé počítače v nejrůznějších podobách (od přenosných tablet PC až po osobní počítače velikosti kontaktní čočky) a nositelné počítače,holografické ukládání dat
· inteligentní spotřebiče a supersmysly
· nové bezdrátové a širokopásmové technologie a inteligentní dopravní systémy,
· bezdrátové sítě vybavené senzory komunikující s okolím
· nanolitografie a kvantová kryptografie
· holografické ukládání dat
· specializované viry konstruují nové druhy počítačů – počítačové sítě konstruují viry
· uměle inteligentní počítačové a telekomunikační sítě zabezpečují provoz Internetu, televize, rozhlasu, mobilní telefonie, komplexu lékařských zařízení a dalších služeb, řízení uměle inteligentních sítí včetně osobních počítačů hlasem, právní úprava využívání domácích robotů, zájemce o komunikaci musí prokazovat, zda je člověkem nebo robotem.
· vznik nových průmyslových odvětví: rozvoj výroby zařízení chránících před elektromagnetickým i elektronickým smogem včetně právní úpravy, výroba materiálů s nízkou inteligencí, výroba komponent pro vodíkovou ekonomiku
· přímá komunikace člověka s Internetem prostřednictvím implementovaného čipu
· výroba nových léků a lékařských přístrojů na míru, možnost opravy (popř. regenerace řízené inteligentním systémem) většiny lidských orgánů, uměle inteligentní systémy řídí průmyslovou výrobu kmenových buněk
· uměle inteligentní programy deduktivně dotváří všechny vědecké disciplíny včetně matematiky a jejich podíl v pedagogickém procesu převáží postupně podíl člověka.
· samoopravitelné počítače popř. telekomunikační systémy začínají řídit svůj vlastní vývoj, výzkum a výrobu.
· komplex nových zákonů: právní úprava (zákaz) aplikace informačních technologií v umění a v segmentech médií (zákaz počítačových moderátorů),
· zákon o potírání civilizačních chorob, regulace výroby počítačových programů s implementovaným instinktem sebezáchovy a sebereprodukce
· informační (optické) kanály ke všem planetám sluneční soustavy
· přímá komunikace s vyššími savci a kytovci prostřednictvím implementovaného čipu. (jednotný systém mikročipů umístěných přímo v těle hospodářských zvířat by měl ulehčit jejich sledování v evropských zemích; z těchto mikročipů se postupně vyvine komunikační systém)
· výroba telekomunikačních zařízení pro komunikaci s vyššími savci včetně právní úpravy. Savci ( později kytovci, hlavonožci aj.) postupně získávají lidská práva a jsou integrování do politického a ekonomického systému ( Jako první zakotvil lidská práva pro lidoopy do svého právního řádu v roce 1999 Nový Zéland.),
· výroba materiálů s vysokou inteligencí

Etapa 2050 – 2100

· Přechod z geometrického na holograficko/strunový model světa. Úplná komplexní informace (např. obchodní tajemství firem, svět vyhynulých dinosaurů, počet a struktura mimozemských civilizací v galaxii a informace o všech výsledcích vědeckého výzkumu) je umístěna ve všech rozumných předmětech našeho okolí.
· Vysvětlení záhad psychotroniky, léčitelství i např. proutkařství; biologické systémy mají za určitých podmínek schopnost extrahovat holografickou informaci ze svého nejbližšího okolí. (Extrakce holografické informace představuje rovněž další mechanismus evoluce vedle Darwinova mechanismu přirozeného výběru.)
· Právní úprava zamezující zneužívání holografických informací.
· Výroba telekomunikačních zařízení na nových fyzikálních principech.
· Uměle inteligentní počítačové a telekomunikační sítě projektují a řídí dopad měsíců Phobos a Deimos na povrch Marsu pro vytvoření vhodnější atmosféry pro zemské organismy a člověka
· Přímá komunikace s celou biosférou, včetně hmyzu a rostlinstva. Výroba odpovídajících telekomunikačních zařízení na přeměnu, např. informace v elektromagnetické formě se přemění na informaci v chemické formě.
· Možnost vytváření intelektuálních kopií lidských bytostí (podobně jako televize a film dnes vytvářejí vnější kopii), právní úprava vytváření intelektuálních kopií analogická autorskému zákonu.
· nesmrtelnost a biologické hodiny: vyřešení problému nezkracování délky telomer, zvláštních úseků na konci DNA, které se podílejí na stárnutí buněk
· možnost opravy libovolného lidského orgánu
· kolonizace sluneční soustavy
· komunikace s mimozemskými civilizacemi, využívající dosud neznámé fyzikální principy
· postupné stěhování civilizace do kyberprostoru, který je imunní ke všem vesmírným změnám a katastrofám; na Zemi zůstává jen fragment ”bezpečnostní kopie” lidské civilizace , která další biologickou evoluci již neovlivňuje
· vznik nového druhu člověk/počítač.
V této souvislosti je na místě následující poznámka. Vznik nového biologického druhu vůbec neznamená, že bude úspěšný. Biologie zná mnoho příkladů: žralok je velmi starý a úspěšný produkt biologické evoluce, který přežil mnoho mnohem mladších výstupů Darwinova mechanismu přirozeného vývoje. I v současnosti je řada příkladů, že inteligence a schopnost se úspěšně adaptovat mohou být v nepřímé úměrnosti. Rosomák je velmi inteligentní zvíře a je na vymření, zatímco například vačice při testech není schopna realizovat ani některé jednoduché formy samoučení. Ale protože je jejím základním rysem žravost a plodnost, je rozšířena ve všech vhodných teritoriích. Je velmi pravděpodobné, že nový biologický druh člověk/počítač přežije pouze s podporou zkušeného staršího bratrance člověka, jako mimořádně zdařilého produktu biologické evoluce.
Z těchto důvodů je velmi pravděpodobné, že budoucí vývoj nebudou určovat pouze dvě komponenty (člověk a robot), ale celkem čtyři: člověk, robot, segment biosféry opatřený umělou inteligencí (vyšší savci, kytovci, hmyz a rostlinná říše) a umělý život (např. právní systém, energetická soustava, telekomunikační a počítačové sítě nebo výroba potravin). Uvedené skutečnosti a vývojové tendence si postupně vyžádají celou řadu změn právního systému.

Zdroje:
Štědroň:KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ZUKŰNFTE (BERLIN) April 2005
ISBN 09420436
Štědroň :FORECAST FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE, in: FUTURIST
March/2004 (USA)
Související články
Komentáře

30.07.2014, 04:21

.... áëàãîäàðåí....

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.