Skot a srnci pod dráty vysokého napětí k pólu nekoukají

Biologie |

Ve spolupráci s německými kolegy jsme před šesti měsíci publikovali velmi překvapivé zjištění, že skot, srnci a jeleni natáčejí osu svých těl ve směru magnetické severojižní osy (pokud jim v tom nebrání extrémní počasí). Tento článek na sebe strhl velkou pozornost médií a vyvolal zájem jak vědecké tak laické veřejnosti.
V posledním čísle časopisu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences, USA) publikoval česko-německý tým reprezentovaný Hynkem Burdou z Univerzity v Essenu, Pavlem Němcem z Karlovy univerzity v Praze a Jaroslavem Červeným z Ústavu pro výzkum obratlovců v Brně a z České zemědělské univerzity v Praze navazující článek.

Zoologové zjistili, že orientace těla pasoucích se a odpočívajících krav a srnců je randomizována pod vedením vysokého napětí. Orientace zvířat byla náhodná i vzhledem k průběhu vedení vysokého napětí, role elektrického vedení coby zrakového orientačního vodítka byla tedy jednoznačně vyloučena. Navíc, skot vystavený různým magnetickým polím pod dráty vysokého napětí vedoucími různými zeměpisnými/magnetickými směry vykazoval různou míru dezorientace. Rušivý efekt nízkofrekvenčních elektromagnetických polí byl pozorovatelný přibližně do 50 m od silnoproudého vedení (400 kV); se vzrůstající vzdáleností elektrického vedení skot progresivně posouval svou orientaci severo-jižním směrem.

Autoři opět použili metody analýzy satelitních snímků z Google Earth a pozorování srnců přímo v terénu.

Je dobře známo, že vedení vysokého napětí lokálně ovlivňuje magnetické pole Země. Řada klinických studií se zabývá možným vlivem silnoproudého vedení na zdraví lidí a zvířat. Jedná se však o první studii demonstrující jednoznačný a jednoduše měřitelný vliv na chování zvířat. Demonstrovaná reakce implikuje efekty nízkofrekvenčního pole na buněčné a molekulární úrovni. Studie navíc nade vší pochybnost prokazuje, že preferovaná severo-jižní orientace je u skotu a srnců primárně založena na vnímání magnetického pole a není určena polohou slunce nebo klimatickými podmínkami. Výsledky studie potvrzují předpoklad, že magnetorecepce savců je založená na polaritním kompasu, případně na dosud neznámém mechanismu vnímání intenzity magnetického pole. V neposlední řadě studie demonstruje, že celosvětová rozvodná síť může být použita jako gigantický, volně přístupný nástroj pro studium orientace živočichů.

 

Burda H., Begall S., Cerveny J., Neef J., Nemec P. (2009): Extremely-lowfrequency electromagnetic fields disrupt magnetic alignment of ruminants.

PNAS, online Early Edition, publ. 16.03.2009.

Scheduled publication the week of March 16, 2009 http://www.pnas.org/content/early/recent

 

Poznámka Pavel Houser: Článek o původním objevu viz  Satelitní snímky Google Earth odhalily, že krávy hledí k pólu. Diskuse k tomuto článku je bohužel nedostupná po přesunu Science Worldu na nový redakční systém.

 Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.