Gate2Biotech: Portál v režii CzechInvestu

Biologie |

"Jsme si vědomi toho, že se v povědomí veřejnosti biotechnologie zužují na farmaceutický průmysl, ale právě tomu se snažíme zabránit. Je to podle nás chybný pohled. Biotechnologie zahrnují řadu dalších oblastí, patří do nich zpracování biomasy, výrobu paliv, čištění odpadních vod, produkce tepelné energie, používají se při výrobě potravin nebo i pracích prášků, Jsou zkrátka všude, kam se v moderním světě podíváte," říká v našem rozhovoru MVDr. Michal Kostka, manažer pro sektor biotechnologií v Jihomoravském inovačním centru.
V prosinci loňského roku zahájil provoz portál http://www.Gate2Biotech.com. Na několik otázek týkajících se tohoto projektu odpovídá MVDr. Michal Kostka, manažer pro sektor biotechnologií v Jihomoravském inovačním centru.

Zpráva o vzniku projektu na Science Worldu viz
http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/6B8F222763AA9FB5C12570D6007E0C59

Můžete charakterizovat portál? Kdo za něj odpovídá? Kdo je provozovatelem portálu Gate2Biotech a kdo všechno se na jeho obsahu podílí?

Portál Gate2biotech je věnovaný biotechnologiím, které patří v současné době mezi neperspektivněji a nejdynamičtěji se rozvíjející obory vůbec. Vznikl z potřeby vytvořit jedno místo, na něž by mohl přijít každý, kdo má něco společného s tímto oborem nebo se o něj alespoň zajímá. Výzkumná pracoviště, univerzity, investoři i podnikatelé po něčem takovém již delší dobu volali.
Chceme na portál navázat širokou komunitu biotechnologů. Často se totiž stává, že výzkumná pracoviště sedící v jedné budově mají problém se vzájemnou komunikací, a to nemluvím ani o těch pracovištích, která sídlí na různých místech republiky.
Zřizovatelem a provozovatelem portálu je Jihomoravské inovační centrum. To velmi úzce spolupracuje s vládní agenturou CzechInvest. Na vývoji portálu pracuje intenzivně tým čtyř zaměstnanců JIC, dále máme samozřejmě síť externistů. Jedná se zatím o zhruba 15 lidí, kteří se podílejí na aktualizaci portálu. Jsou to především odborníci z výzkumných pracovišť a univerzit. Internetové rozhraní portálu umožňuje, aby se mohly na portál doplňovat informace z jakéhokoliv místa na světě. Zájem o publikování na gate2biotech projevují totiž i lidé ze zahraničí.

Komu je portál primárně určen? (českým firmám-exportérům, zahraničním investorům – tomu by odpovídala doména .com…)

Chceme navzájem propojit pracoviště a firmy působící v oblastí biotechnologií. Naším cílem je umožnit jim vzájemnou komunikaci a dát jim možnost se prezentovat se navenek. Portál je proto určen primárně české, ale vzhledem k anglické verzi stránek i celosvětové biotechnologické komunitě. Koncovými uživateli jsou však i oboroví analytici a investoři. Kdokoliv z nich může čerpat a využívat informace, které jsou k dispozici na portálu. Pokud mám být konkrétnější, pak jsou to firmy, vědci, celé výzkumné týmy, studenti, akademičtí pracovníci a v neposlední řadě i podnikatelé, kteří se chtějí pustit do inovativního podnikání. Portál bereme společně s CzechInvestem jako aktivitu, kterou děláme v zastoupení České republiky.
Portál se zrodil na Jižní Moravě proto, že právě zde disponuje region velkým potenciálem rozvoje biotechnologií. Minimálně je zde armáda více než 60 tisíc studentů, z nichž je zhruba 10 tisíc studuje biotechnologicky významné obory. Buduje se zde nový kampus Masarykovy Univerzity a přilehlý Medipark, kde bude na jednom místě pracovat a vzdělávat se přibližně deset tisíc odborníků, kteří se zabývají přírodními vědami. Ve stejné lokalitě vznikne také biotechnologický inkubátor INBIT, který bude Jihomoravské inovační centrum provozovat. Je tady dostatek obnovitelných přírodních zdrojů v podobě biomasy a jiných surovin. To je myslím dostatečné podhoubí pro perspektivní rozvoj biotechnologií.

Jak vypadá "obchodní model" portálu (kdo jej financuje, kolik to stojí, očekávají se nějaké příjmy?)

Vytvoření portálu v takové podobě, jakou má gate2biotech, je samo o sobě velmi nákladná investice. Naším cílem však není dosahovat obrovských zisků. Přesto postupně rozvíjíme bussines model založený na členství a nalezení dalších partnerů. Rádi bychom prostředky, jež získáme, využili především na další rozvoj portálu.

Co ve vašem podání obnáší pojem biotechnologie? Často se lze setkat s názorem, že biotechnologie se dnes de facto zredukovaly na farmaceutický průmysl. Čím se portál zabývá dále?

Definici biotechnologií uvádíme hned na první straně portálu. Je úmyslně velmi široká a zahrnuje „Využití živých organismů, jejich částí, produktů a nebo modelů s cílem tvořit duševní vlastnictví, zboží či služby.“ Jsou to všechny oblasti od tradičního využití biotechnologií jako je například pivovarnictví nebo výroba jogurtů až po rekombinantní proteiny využívané v lécích. Pracujeme s nejširším možným pojetím oboru tak, jak jej definuje mezinárodní metodika OECD. Na portálu gate2biotech najdete i hraniční záznamy o firmách, jejichž výrobní náplň souvisí s biotechnologiemi jen okrajově. Snažíme se posunout hranice do co největší šířky, protože chceme propojit co nejvíce subjektů.
Jsme si vědomi toho, že se v povědomí veřejnosti biotechnologie zužují na farmaceutický průmysl, ale právě tomu se snažíme zabránit. Je to podle nás chybný pohled. Biotechnologie zahrnují řadu dalších oblastí, patří do nich zpracování biomasy, výrobu paliv, čištění odpadních vod, produkce tepelné energie, používají se při výrobě potravin nebo i pracích prášků, Jsou zkrátka všude, kam se v moderním světě podíváte.
Na portálu je kromě informací ze světa biotechnologií i databáze firem, díky níž lze vyhledat zájemce o spolupráci. Na gate2biotech najdete projekty, statistiky, dodavatele služeb, spotřebního materiálu, chemikálií, burzu použitých zařízení, informace o licencích apod. Je na něm sekce pro ty, co chtějí založit biotechnologickou firmu nebo do biotechnologií investovat. Stejně tak je zde oblast věnovaná lidským zdrojům, jejich rozvoji, nabídce a poptávce. Podporujeme biotechnologické podnikání ve všech směrech, proto i nyní stále hledáme možnosti, jak uživatelům poskytnout co nejlepší podporu.

Jaké jsou hlavní překážky pro rozvoj biotechnologií (ČR, EU, USA, obecně)?

V tuto chvíli jsou největší překážkou investice, tedy dostupnost peněz pro založení a rozvoj firem. Biotechnologické firmy jsou vnímány jako rizikové a možná i neprůhledné. Pro tento obor je charakteristická delší doba od zahájení vývoje po uvedení produktu na trh, což platí zejména ve farmaceutickém průmyslu. Jsou ale i jiné oblasti, kde je tento čas podstatně kratší. Celkově se snažíme pohled investorů na biotechnologie změnit.
Dalším problémem, jenž vnímáme je nedostatečná zásobárna zkušených odborníků, kteří by se spojili s celou řadou talentovaných studentů a absolventů. To je dáno skutečností, že se jedná o obor, který je u nás stále ještě v plenkách.
Největší legislativní překážkou, kterou pociťujeme, je zdlouhavé a komplikované zakládání spin off společností z univerzit a výzkumních ústavů. To by se mělo změnit v horizontu příštích dvou tří let. Nyní je jen velmi málo takových společností, které by vznikly například při univerzitách.
Na druhou stranu je naší konkurenční výhodou špičková kvalita vědy, práce lidí a nápadů. Při nízkých nákladech jsou tyto ukazatele nesrovnatelně lepší než třeba v Indii nebo Číně. Podobná situace jako u nás je ještě například v Maďarsku.

Jaké jsou nejvýznamnější české biotechnologické firmy?

To je velmi těžké říci, záleží totiž také na tom, jaká kritéria vyberete. Na portálu gate2biotech je 46 sekcí, do nichž jsou zařazené jednotlivé projekty a firmy. V nich se najde celá řada velkých firem a jejich seznam by byl velmi dlouhý. Mohu ale zmínit partnery portálu, například I.Q.A., což je česká farmaceutická firma, nebo Water Treatment Alliance, která je biotechnologickým clusterem okolo firmy Ecofluid. Ta se zabývá se čištěním odpadních vod.

Jak vypadá podpora tohoto odvětví v ČR z vládních/státních/evropských zdrojů. Čeho konkrétně se týká?

Příkladem této podpory je právě Jihomoravské inovační centrum, které úzce spolupracuje s CzechInvestem. Významnou formou podpory jsou i investice ze strukturálních fondů, konkrétně například do biotechnologického inkubátoru. Dalšími projekty, které vyrostly díky státním nebo evropským zdrojům, je nový kampus při Masarykově univerzitě.

Můžete nějak upřesnit, že v oblasti biotechnologií funguje v ČR vztah univerzita-firma-stát?

Těchto příkladů je několik. Za všechny mohu zmínit již jmenovanou společnost I.Q.A., která vznikla jako spin off výzkumného ústavu a nebo při Masarykově univerzitě se rodící společnost Enantis, která se zabývá bakteriálními enzymy a jejich využitím.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.