Proč keltština zmizela z Británie

Člověk , Historie , Lingvistika | 08.01.2016

Germánské kmeny po pádu Západořímské říše jazykovou mapu světa příliš neovlivnily. Ve Francii, Itálii ani ve Španělsku, o severní Africe nemluvě, nezůstaly po jejich jazycích skoro žádné stopy. Proč tomu v Británii bylo jinak?

více

Proč keltština zmizela z Británie


Lingvistika

Počítačové překladače zkouší vycházet z Bible

Člověk , Lingvistika , Technologie | 12.10.2015

Anders Søgaard a jeho kolegové z kodaňské univerzity se rozhodli podpořit vývoj strojových překladačů a komunikačních nástrojů typu Apple Siri i pro jazyky s malým počtem mluvčích. více


Parazité možná ovlivňují i vznik lidských jazyků

Biologie , Člověk , Lingvistika , Psychologie | 07.08.2015

Kontakt s jinými lidmi přináší člověku prospěch (obchod, sex...), nicméně také riziko. Čím více parazitů, tím větší je pravděpodobnost, že se od druhého nakazíme. V oblastech promořených parazity budou tedy lidé, respektive skupiny, projevovat silnější tendenci k izolaci. vícePřekladač Google zvládne češtinu i v režimu fotoaparátu

Aktuality , Člověk , Lingvistika , Technologie | 30.07.2015

Tisková zpráva společnosti Google Aplikace Překladač Google umožňuje v reálném čase vizuálně přeložit tištěné texty v cizím jazyce. Společnost Google dnes představila její vylepšení – k původně překládaným sedmi jazykům přibylo dalších dvacet, včetně češtiny. Pomocí fotoaparátu aplikace zobrazí a identifikuje text, který chcete přeložit. Ten na displeji okamžitě nahradí stejným obrazem s překladem v […] víceVědomí jako překřikující se hlasy

Člověk , Lingvistika , Psychologie | 10.04.2015

D. Dennett se domnívá, že model vědomí jako softwaru trpí jednou nevýhodou. Představujeme si při něm totiž obvykle software jako počítač s operačním systémem, který by odpovídal nějakému „ústřednímu hybateli“. Znovu ožívá descartovská představa Ducha ve stroji. více


Anagramy v Kosmově kronice?

Člověk , Lingvistika | 20.03.2015

V 70. letech přišli František Borák a Antonín Patejdl s názorem, že jména českých knížat uváděná v Kosmově kronice jsou ve skutečnosti anagramem. Určitým způsobem seskupená jména českých knížat („mytologických“ i historických) měla být staročeskými větami více


Rozluštění jazyka Chetitů: Chléb a voda

Člověk , Historie , Lingvistika | 19.02.2015

Zásadní zlom v luštění neznámého jazyka představovalo pochopení jednoho řádku textu, v němž byla napsána tato sekvence znaků: nu NINDA-an e-ez-za-at-te-ni wa-a-tar-ma e-ku-ut-te-ni více


Lidské jazyky závisejí na klimatu

Člověk , Lingvistika | 17.02.2015

Lingvisté tradičně předpokládají, že lidské jazyky jsou arbitrární, nezávisejí např. na ekologických faktorech. více


Láska – páska

Člověk , Lingvistika | 27.11.2014

Gunstick je aplikace, která zpřístupňuje výsledky automatické analýzy rýmových shod v básnických sbírkách obsažených v Korpusu českého verše... A jak to souvisí s Vinnetouem? více


Perlička: Nejstarší platidlo Slovanů

Člověk , Ekonomika , Historie , Lingvistika | 07.11.2014

Ještě před tím, než se na územích západních Slovanů začaly používat jako platidlo cizí mince (což předcházelo vlastní ražbě), měla řada slovanských kmenů svá speciální platidla. Co že to bylo? Stopy se trochu překvapivě dochovaly právě ve slovech „platit“ a „plat“. více