Mužská homosexualita asi opravdu souvisí s plodností žen

Biologie |

Příslušné „geny pro homosexualitu“ patří k těm, které působí opačně u různých pohlaví: u žen zvyšují plodnost, u mužů naopak genetickou úspěšnost snižují. Pro toto dvojstranné fungování proti těmto genům nepůsobí selekce, respektive výsledkem je rovnovážný stav. Alespoň zčásti se nacházejí na chromozomu X.
Na Science Worldu jsme se už několikrát zabývali otázkou evoluce homosexuality u člověka. Na první pohled by se zdálo, že odpovídající geny (a genetické faktory zde roli hrají) by měla evoluce dávno vymýtit, což neodpovídá skutečnosti.
Trojice italských vědců nyní v časopisu PLOS zveřejnila výsledky, které potvrzují dřívější hypotézy. Příslušné „geny pro homosexualitu“ (výzkum se zaměřil pouze na tu mužskou, ženská se nejspíš řídí jinými mechanismy) patří k těm, které působí opačně u různých pohlaví: u žen zvyšují plodnost, u mužů naopak genetickou úspěšnost snižují. Pro toto dvojstranné fungování proti těmto genům nepůsobí selekce, respektive výsledkem je rovnovážný stav s určitým nevelkým zastoupením těchto genů v populaci. Podle této hypotézy se mužská homosexualita (logicky) přenáší v mateřské linii a příslušné geny leží alespoň zčásti na chromozomu X.
Již v roce 2004 výzkum italských vědců ukázal, že matky homosexuálů jsou nadprůměrně plodné. Nynější výzkum se týkal testování konkurenčních hypotéz, například zda by geny pro homosexualitu nemohly současně (u obou pohlaví) zlepšovat imunitu.
Závěr: jako jediná z hypotéz obstála selekce opačná v závislosti na pohlaví (sexually antagonistic selection). U člověka tento jev zatím zaznamenán nebyl, u ptáků nebo hmyzu je běžný (může souviset i s pohlavním výběrem, handicapovou strategií atd.). Jiné modely neodpovídají zjištěným datům, způsobům „dědění“ mužské homosexuality (nejblíže příbuzným homosexuálem je obvykle strýc z matčiny strany) a zvýšené plodnosti matek homosexuálů. Navíc bez genu na chromozomu X by nejspíš nedošlo k reálně zaznamenanému rovnovážnému stavu; simulace ukazují, že takové geny by se buď v populaci šířily, nebo by z ní naopak rychle vymizely.

Zdroj: Eurekalert

Viz také:
Hledání genetických příčin mužské homosexuality
Námitky proti darwinismu v lidské psychice (1): Homosexualita
Znovu ke genetické predispozici mužské homosexuality: souvislost s plodností žen?
Související články
Komentáře

30.07.2014, 10:18

.... ñïàñèáî çà èíôó!...

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.