Biologie

Jak funguje evoluce memů

Biologie | 29.01.2002

Na Scienceworldu najdete řadu článků o tom, co vlastně memy jsou, jak se šíří a jak se proti nim lze bránit. Jak se ale memy zrodily a jaká je podstata jejich evoluce?Schopnost být hostitelem memů je vlastně měřítko vyspělosti mozku ... více


Sloni podle George Adamsona

Biologie | 29.01.2002

George Adamson, autor knihy Můj život se lvy a vychovatel populární "televizní" lvice Elsy, se v Africe stýkal samozřejmě také se slony. Jaké jsou jeho názory na tyto tvory?Adamson se v první řadě otevřeně přiznává k tomu, že celou ... více


Jak vyřadit recesivní alelu?

Biologie | 28.01.2002

Každý gen se v organismu vyskytuje ve dvou formách, tzv. alelách, které podle jejich fenotypového účinku dělíme na dominantní a recesivní. Tyto termíny jaksi navozují dojem, že dominantní alely by měly v průběhu evoluce ty recesivní n ... více


Z historie stravování: Předkolumbovská Amerika

Biologie | 28.01.2002

Nový svět obohatil náš jídelníček o množství plodin, u nichž si to dnes už mnohdy ani neuvědomujeme a považujeme je za typicky evropské. Zemědělství i strava předkolumbovských Indiánů se samozřejmě lišila oblast od oblasti - těžko lze ... více


Lidský mozek jako počítač: Metafora, nebo prostá skutečnost?

Biologie , Člověk , Medicína , Technologie | 25.01.2002

Pojetí lidského mozku jako počítače je samozřejmě určitou nadsázkou, nicméně řada analogií mezi oběma systémy je nasnadě. Pojďme se podívat na některé zajímavosti, ke kterým dospěl výzkum na tomto poli. Hlavním průvodcem nám bude kniha "Mozek a jak ho cvičit", jejíž aktualizované vydání právě připravuje nakladatelství Portál. Jedná se o populární úvod do současné neurovědy. Stejně tak připomeneme i některé další koncepce, které se snaží mapovat paralely mezi biologickými a počítačovými systémy. víceCo je to pozitivní eugenika?

Biologie | 22.01.2002

Eugenika znamená snahu nějak zlepšit genetickou informaci lidstva. Ačkoliv samotné slovo vyvolává dosti negativní asociace, pokusíme si tyto metody představit i v příznivějším světle jako tzv. pozitivní eugeniku. Jak už z názvu vyplýv ... více


Proč nemáme v sadech duby?

Biologie | 21.01.2002

Duby nepěstujeme v sadech zřejmě z toho důvodu, že žaludy nepředstavují právě chuťovou delikatesu. Tyto plody jsou zpravidla hořké a díky existenci taninů také napůl jedovaté, žaludová "mouka" se musí promývat vodou. Jenomže to stále ... více


Úvod do eugeniky a dysgeniky: Výklad pojmů poprvé

Biologie | 21.01.2002

Co vlastně znamenají pojmy "eugenika" a "dysgenika"? Skrývá se za nimi celá řada možných významů. My dnes začneme vymezením negativním, tedy dysgenikou. ... více


Biodata farmacie sama nezvládne

Biologie , Člověk , Ekonomika , Medicína , Technologie | 15.01.2002

V posledním desetiletí umožnil dynamický vývoj sektoru informačních technologií a ne-li ještě rychlejší rozvoj molekulární biologie symbiózu těchto oblastí do té míry, že světlo světa spatřil nový obor – bioinformatika. Základním úkolem tohoto oboru je vytváření, udržování a využívání databází biologických informací. více