Fyzika

Výstava 60 let CERNu

Aktuality , Fyzika , Neživá příroda | 02.09.2014

Nejrozsáhlejší mezinárodní výzkumné centrum částicové fyziky, které provozuje největší urychlovač na světě LHC – slaví letos v září 60 let od svého založení. více


Běžný GaAs dokáže konvertovat náboje a spin

Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 23.08.2014

Funkce součástky je založena na relativistickém efektu zvaném spinový Hallův jev. více


Měříme vesmír: kam až to jde s paralaxou

Astronomie , Fyzika , Matematika , Neživá příroda | 15.08.2014

Venuše se dostává mezi Zemi a Slunce dvakrát za století. Výsledkem je jakési zatmění Slunce. Když pozorovatelé ve vzdálených místech měří čas, jak dlouho trvá planetě dostat se přes sluneční kotouč, mohou porovnat rozdílné hodnoty a provést triangulaci. víceOstře sledované blesky

Aktuality , Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 08.08.2014

Samotná detekce blesků není nic nového, v současnosti však tyto informace získávají na praktickém významu. víceŘasy a kvantová biologie

Biologie , Fyzika , Neživá příroda | 22.07.2014

Klasická evoluce vytvořila systémy, které prý využívají různých triků kvantové fyziky. Je to zamotané a propletené - v řadě ohledů. více


Jak vznikají pískovcové skály

Fyzika , Geologie , Neživá příroda | 21.07.2014

Pískovce na celém světě proslavily velkolepé útvary, jako jsou skalní brány, věže, sloupy či převisy. Vznik takových podivuhodných útvarů však doposud nebyl uspokojivě vysvětlen. více


Stlačení fotonu zesílí elektrickou složku a zeslabí magnetickou

Fyzika , Neživá příroda | 14.07.2014

Optici z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s kolegy z Tokijské univerzity učinili významný krok pro poznání kvantových vlastností fotonu, jedné ze základních částí mikrosvěta. více


Do nitra Jupitera a Saturnu prší helium

Astronomie , Fyzika , Neživá příroda | 11.07.2014

Od určitých podmínek (tlak miliony atmosfér a určitá kritická teplota) přestává být helium v kovovém vodíku rozpustné... více


Jak vzniká „mokrý“ elektron?

Fyzika , Neživá příroda | 10.07.2014

Časopis Nature Chemistry publikoval článek skupiny Pavla Jungwirtha z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR spolu s experimentátory na Curyšské univerzitě, který ukazuje, jak se ve vodě „rozpouští“ elementární částice - elektron. více