Fyzika

Černé, nebo červí díry?

Fyzika , Neživá příroda | 10.06.2014

Zilong Li a Cosimo Bambi z Fudan University v Šanghaji tvrdí, že černé díry v nitrech galaxií jsou ve skutečnosti děrami červími. Myšlenka je to pochopitelně krajně kontroverzní. více


Higgsův boson a fázový přechod

Fyzika , Neživá příroda | 05.06.2014

Vakuum má nižší energii než vesmír neobsahující vůbec žádné částice. více


Grafen popírá zákon o tepelné vodivosti

Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 29.05.2014

Výzkumníci z Max Planck Institute for Polymer Research (MPI-P) v Mohuči a z National University v Singapuru odhalili, že tepelná vodivost grafenu popírá dosud známé fundamentální zákony o šíření tepla. více


Pomocný laserový paprsek pro řízení počasí

Fyzika , Neživá příroda | 19.05.2014

Laserem prý lze vyvolat nejen déšť, ale i spustit bouřku s hromy a blesky více


Podařilo se vyřešit záhadu vzniku magnetaru?

Aktuality , Astronomie , Fyzika , Neživá příroda | 19.05.2014

Magnetary jsou podivné super-husté pozůstatky explozí supernov. Jsou to nejsilnější známé magnety ve vesmíru – milionkrát silnější než jakýkoliv magnet na Zemi. víceSilné magnetické pole bez dodávky elektřiny

Fyzika , Neživá příroda , Technologie | 14.05.2014

Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR patentovali zařízení, které může zlevnit úpravu surovin i magnetickou rezonanci. více


Divné kovy zůstávají vodivé i při vyšších teplotách

Fyzika , Neživá příroda | 07.05.2014

Jak víme ze školní fyziky, elektrická vodivost kovů s teplotou klesá. Ale úplně vždy to neplatí. více


Pátrání po temné hmotě (2)

Fyzika , Neživá příroda | 29.04.2014

Pochopit energii vakua patří mezi klíčové nevyřešené problémy dnešní fyziky. více


Krok k průmyslové výrobě grafenu

Chemie , Fyzika , Neživá příroda , Technologie , Videa | 14.04.2014

Výroba probíhá na polovodičové destičce, výzkumníci ji opakovaně demonstrovali na germaniu. více