Nanopovrchové inženýrství s oxidem titaničitým

Chemie |

Speciálně upravený oxid titaničitý může na světle působit dezinfekčně, má bělicí i čistící účinky a působí také změny smáčivosti povrchu. Povrch ošetřený oxidem titaničitým pak může například lapat ze vzduchu oxidy dusíku, sklo automobilů se nepokryje mastnotou ani prachem a zachová si průhlednost i za deště.
Celosvětový obrat v oboru označovaném jako nanopovrchové inženýrství už dosahuje okolo 500 milionů euro. K průkopnickým zemím patří především Japonsko. Průmyslové aplikace lze však již najít také v ČR.
Tyto informace zazněly na semináři, který pořádala společnost Inova Pro. Firma je českým partnerem v probíhající evropské iniciativě Nanomat. Cílem iniciativy je shromáždit zkušenosti a potřeby malých a středních podniků zabývajících se nanotechnologiemi a nanomateriály i evropských výzkumných týmů pracujících v této oblasti. Nanomat by měl také malým firmám pomoci k účasti ve výzkumných projektech finančně podporovaných EU.
Na nanotechnologie a nanomateriály hodlá Brusel v letech 2002-2006 vynaložit 1,3 miliardy euro. Celkem 15 % z této sumy je přitom vyčleněno právě pro skupinu malých a středních podniků, tedy firem do 250 zaměstnanců.
Celkem 10 konzultačních firem z deseti evropských států asistuje této skupině podniků hlavně při přípravě návrhu projektu, pomáhá jim nalézt vhodné partnery v ČR i v zahraničí (jak ze sféry výzkumu, tak i z průmyslu), a rovněž identifikovat evropské projekty, do nichž by malé firmy mohly vstoupit jako partneři.
V průběhu semináře bylo prezentováno, jaké možnosti evropské spolupráce ve výzkumu skýtá například nanopovrchové inženýrství. Technologie, která se zrodila v Japonsku, využívá především fotokatalytických účinků oxidu titaničitého. Speciálně upravený oxid titaničitý může na světle působit dezinfekčně, má bělicí i čistící účinky a působí také změny smáčivosti povrchu. Povrch ošetřený oxidem titaničitým pak může například lapat ze vzduchu oxidy dusíku, sklo automobilů se nepokryje mastnotou ani prachem a zachová si průhlednost i za deště. V Tokiu bylo dokonce otevřeno muzeum vystavující materiály upravené oxidem titaničitým.
V České republice začala podobné materiály vyrábět rakovnická firma Rako (nyní Lasselsberger); v tuto chvíli jde především o keramické dlaždice se speciálními povrchy. František Peterka, ředitel "Centra pro aplikace TiO2 fotokatalýzy" ve společnosti ATG Praha uvedl, že následně by tato technologie mohla být kombinována s nanovláknovými textiliemi patentovanými Technickou univerzitou v Liberci (podrobněji viz http://www.scienceworld.cz/sw.nsf/ID/330AB8C5FD2D5EF4C1256F0100313659?OpenDocument&cast=1).
Další informace o projektu Nanomat lze najít např. na adresách http://www.inovapro.cz a http://www.innova-europe.lu/nanomat.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.