Popílek zdrojem uranu pro jaderné elektrárny

Chemie |

Dosud se uran získává těžbou ve vzdálených místech s často nedostatečnou infrastrukturou. Náklady na tuto těžbu rostou, nyní se však zdá, že se uran podaří získat levněji, a to z popele (škváry) a popílku tepelných elektráren spalujících uhlí.
***tisková zpráva České nukleární společnosti

Skládky popílku u tepelných elektráren se mohou stát významným zdrojem uranu pro jaderné elektrárny. Hnědé a další uhlí mívá totiž poměrně značný obsah uranu. Ten láká zpracovatelské firmy k využití. První pokusy v tomto ohledu se uskutečňují v Číně a ve střední Evropě.
Dosud se uran získává těžbou ve vzdálených místech s často nedostatečnou infrastrukturou. Náklady na tuto těžbu rostou, nyní se však zdá, že se uran podaří získat levněji, a to z popele (škváry) a popílku tepelných elektráren spalujících uhlí. Jde o technologii kanadské společnosti Sparton Resources Inc., která nyní takový postup testuje v Číně za dohledu inženýrské firmy Lyntek (Colorado, USA).
Firma Sparton podepsala již v lednu dohodu se společností Xiaolongtang Guodian Power Co, pobočkou čínské Guodian Group na zkoušky a pozdější komerční využití dobývání uranu ze skládky popílku u tepelné elektrárny Xiaolongtang v provincii Yunnan. Zkoušky probíhají ve spolupráci se společností China National Nuclear Corp (CNNC), louhovací testy se provádí v pekingském zkušebním institutu číslo 5.
Vzorky popílku již byly do pekingského zkušebního ústavu odeslány. Zkoušky mají trvat tři až čtyři měsíce, z 25 až 50 tun popílku se má vytěžit 3,5 až 7 kilogramu oxidu uranu. Výsledky mají být známy ještě v roce 2007.
První rozbory ukázaly, že popílek obsahuje 0,46 libry (0,19 kg) na tunu U3O8, a že 70 % tohoto uranu jde separovat. Odhaduje se, že skládka popílku u elektrárny Xiaolongtang obsahuje více než 1000 tun uranu a ročně tam přibývá dalších 106 tun uranu. Blízký uhelný důl má vytěžitelné zásoby uhlí pro tuto elektrárnu ještě na příštích 20 let.
CNNC se rozhodla, že v případě kladného výsledku zkoušek zakoupí uran získaný z těchto zkoušek, a že postupně využije všechen takto vyrobený uran. Společnost Sparton uvedla, že cena bude záležet na výsledku jednání mezi všemi zúčastněnými partnery.
Sparton také hledá další možnosti pro tuto metodu v mnoha dalších zemích. V minulých dnech podepsala dohodu australskou společností WildHorse Energy o zkouškách dobývání uranu z popílku na skládkách evropských tepelných elektráren, například v Polsku. Jde hlavně o popílek ze spáleného hnědouhelného uhlí nebo lignitu, který má vysoký obsah uranu.
V Evropě se uloží na skládky ročně kolem 50 miliónů tun popílku. Obsah uranu tu kolísá od 0,01% až do 0,03% U3O8. WildHorse se domnívá, že vyloužení uranu z tohoto popílku může být levnou a rychlou cestou, jak získat uran pro jadernou energetiku.
Uhelná elektrárna o výkonu 1000 MW spotřebuje během ročního provozu 5 miliónů tun uhlí a také 440 tisíc tun vápence pro odsiřovací zařízení. Za stejnou dobu vyprodukuje 6,5 miliónu tun oxidu uhličitého, 750 tisíc tun popela, 7700 tun oxidu siřičitého, asi 4000 tun oxidů dusíku a 400 tun těžkých kovů (mimo jiné kadmia, olova, arzénu a rtuti). Severočeské uhlí obsahuje 4 až 9 gramů uranu na tunu, což znamená, že v popelu z uhelného 1000 MW bloku bude za rok 20 až 40 tun uranu. Spotřeba přírodního uranu pro jeden rok provozu JE Temelín je cca 100 tun. Uhelné elektrárny jako zdroj uranu pro jaderné zdroje? Zajímavá myšlenka!

Zdroj: WNA, Sparton Resources, Vesmír

Česká nukleární společnost (založena v roce 1990) je dobrovolnou a neziskovou odbornou organizací. Hlavním cílem ČNS je provádět osvětu, napomáhat vzdělávání veřejnosti v oboru jaderné energetiky a šířit objektivní informace z oblasti mírového využívání jaderné energie. Je členem Evropské nukleární společnosti a ČSVTS.
http://www.csvts.cz/cns
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.