Evropská noc vědců – astronomický program na příští pátek

Ostatní |

Ondřejov, Vlašim, Valašské Meziříčí, Ostrava, Hradec Králové, Pelhřimov, Most, Pardubice, Úpice, Dvůr Králové, Brno, Plzeň, Rokycany, Sezimovo Ústí, Teplice, Jindřichův Hradec, Žebrák, Mikulčice
***oznámení České astronomické společnosti
Evropská noc vědců – 26. září 2008

Již počtvrté se Česká astronomická společnost spolu s řadou dalších astronomických institucí a organizací v České republice zapojí do Evropské noci vědců. Ke zhruba 200 městům v 30 zemích Evropy se poslední zářijový pátek (26. 9. 2008) přidá také řada astronomických míst v České republice.

Astronomický program v jednotlivých místech České republiky stále aktualizovaný najdete na http://www.astro.cz/akce/noc_vedcu/2008/

Ondřejov – Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., a Astronautická sekce České astronomické společnosti
Vlašim – Vlašimská astronomická společnost
Valašské Meziříčí – Hvězdárna Valašské Meziříčí
Ostrava – Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy
Hradec Králové – Hvězdárna a planetárium Hradec Králové
Pelhřimov – Astronomický klub Pelhřimov, o. s.
Most – Astronomická společnost Most
Pardubice – Astronomická společnost Pardubice
Úpice – Východočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici
Dvůr Králové nad Labem – Východočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici
Brno – Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně
Plzeň – Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Hvězdárna a planetárium Plzeň
Rokycany – Západočeská pobočka České astronomické společnosti, Hvězdárna v Rokycanech
Sezimovo Ústí – Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí
Teplice – Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace
Jindřichův Hradec – Hvězdárna F. Nušla při DDM v Jindřichově Hradci
Žebrák – Hvězdárna Žebrák
Mikulčice – Společnost pro meziplanetární hmotu ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, v. v . i., Brno – pobočka Mikulčice

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov – www.asu.cas.cz
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., v rámci Evropské noci vědců připravil následující mimořádnou nabídku pro veřejnost zahrnující prohlídku areálu observatoře, pozorování oblohy dalekohledy a prohlídku specializovaných pracovišť při jejich činnosti. Zdarma!
Program se uskuteční v pátek 26. září 2008 na observatoři v Ondřejově od 16:00 do 24:00.
16:00–19:00 h (začátky v 16:00, 17:00 a 18:00 h na historické hvězdárně u muzea)
Exkurze do Slunečního oddělení: můžete se podívat na sluneční patrolu, k horizontálnímu dalekohledu HSFA 2 (průměr zrcadlového objektivu 50 cm, ohnisková vzdálenost 35 metrů) a slunečnímu radioteleskopu o průměru 10 metrů. Přístroje budou v provozu a za jasného počasí bude předvedeno reálné pozorování Slunce, jinak ukázky pozorování ze záznamu.
Prohlídka pozorovacích stanovišť bolidové sítě v Ondřejově (oddělení meziplanetární hmoty).
Exkurze k přístroji PZT oddělení galaxií a planetárních systémů.
Otevřeno muzeum V. Šafaříka – historické přístroje a dokumenty, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče.
Prohlídka dvou historických kopulí původní hvězdárny, v případě jasného počasí pozorování Slunce v Západní kopuli.
Výstava velkoplošných fotografií vesmíru pořízených dalekohledy Evropské jižní observatoře.
Výstava Proč už nevidíme hvězdy jako naši předkové?
Kosmonautika. Návštěvníci si budou moci prohlédnout plastové modely kosmické techniky, seznámit se s aplikacemi kosmického výzkumu používanými v běžném lidském životě, prověřit si své znalosti v malém testu z kosmonautiky. Děti si vymalují podle svých představ skafandr kosmonauta nebo raketoplán. K vidění bude i malá výstavka fotografií a autogramů nejznámějších kosmonautů světa. Samozřejmostí bude i informování o aktuálním dění v kosmonautice – ve světě, v kosmu i u nás v Česku. (Zajišťuje Astronautická sekce České astronomické společnosti.)
19:30–24:00 h (začátky posledních prohlídek ve 23:00 h)
Za jasného počasí pozorování oblohy v Západní kopuli původní hvězdárny a s pomocí přenosných dalekohledů v prostoru původní hvězdárny.
Na večerní pozorování oblohy v prostoru historické hvězdárny zveme amatérské astronomy – majitele astronomických dalekohledů, aby se přidali a svými dalekohledy se v prostředí, kde se astronomický výzkum odehrává už více jak sto let, společně podívali do Vesmíru (po dohodě s organizátory, viz kontakt níže).
Otevřeno muzeum V. Šafaříka – historické přístroje a dokumenty, vznik a vývoj ondřejovské hvězdárny a biografie jejího zakladatele J. J. Friče.
Exkurze po malých skupinách návštěvníků na specializovaná pracoviště:
* k největšímu dalekohledu v ČR (přístroj Stelárního oddělení – průměr hlavního zrcadla 2 m, ohnisková vzdálenost 67 m, hmotnost 87 tun), prohlídka a informace o pozorování dalekohledem a zpracování výsledků
* k automatizovanému dalekohledu skupiny asteroidů o průměru objektivu 65 cm
* k robotickému dalekohledu D50 skupiny astrofyziky vysokých energií
Vybranými dalekohledy se bude možné podívat na největší planetu Sluneční soustavy Jupiter a do vzdáleného vesmíru na dvojhvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. Zajímavý pohled dalekohled poskytne např. na dvojhvězdu Albireo v souhvězdí Labutě či na dvojhvězdu Alcor a Mizar ve Velké medvědici. Bude možné pozorovat kulovou hvězdokupu M 13 v Herkulovi, prstencovou mlhovinu M 57 v Lyře, galaxii M 31 v Andromedě a další.
Kosmonautika. Návštěvníci si budou moci prohlédnout plastové modely kosmické techniky, seznámit se s aplikacemi kosmického výzkumu používanými v běžném lidském životě, prověřit si své znalosti v malém testu z kosmonautiky. Děti si vymalují podle svých představ skafandr kosmonauta nebo raketoplán. K vidění bude i malá výstavka fotografií a autogramů nejznámějších kosmonautů světa. Samozřejmostí bude i informování o aktuálním dění v kosmonautice – ve světě, v kosmu i u nás v Česku.
Shromaždiště účastníků exkurze je jednak na tzv. centrální plošině v prostoru původní hvězdárny, v případě deště v muzeu tamtéž, jednak u kopule dvoumetrového dalekohledu. Přijďte ještě před setměním, budete se lépe orientovat! Návštěvníkům budou ku pomoci informátoři – žáci ZŠ bratří Fričů v Ondřejově.
Parkování bude možné v prostoru u hřiště před vstupem do obou částí areálu observatoře (bude označeno), nejezděte prosím za zákazy vjezdu.
Observatoř v Ondřejově není vzhledem k potřebě zachování dobrých pozorovacích podmínek v noci osvětlena. Proto žádáme návštěvníky, aby se vybavili na cesty po observatoři baterkami a aby je používali podle pokynů našich průvodců. Sviťte prosím pouze dolů!
V pozdějších večerních hodinách užijete možná i teplejší oblečení.
K dispozici budeme i za špatného počasí, i když s omezenou nabídkou.
Pozorování dalekohledem bude možné pouze za jasného počasí.
Strávíte-li na hvězdárně celou dobu programu, bude se vám hodit občerstvení z vašich zásob.
Po celou dobu prodej 3 D pohlednic a originálních fotografií objektů na obloze Astrofotografa roku 2007 Ing. Martina Myslivce.
Vstup zdarma.
Informační materiály k dispozici.
Bližší informace a dotazy: Pavel Suchan , e-mail: suchan@ig.cas.cz, tel.: 267 103 040, 737 322 815, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Fričova 298, 251 65 Ondřejov.

Vlašimská astronomická společnost – www.vas.cz
Program Evropské noci vědců 26. 9. 2008 na hvězdárně ve Vlašimi:
18:00 h
Přednáška Mgr. Jiřího Králíka z katedry fyziky PřF UJEP v Ústí nad Labem: Principy pohybu
Zdá se, že ohromná různorodost jevů ve vesmíru kolem nás je vysvětlitelná na základě poznání jen několika málo druhů základních pohybů. Zkoumání zákonitostí pohybu je hlavním předmětem studia fyziky, a proto také fyzika tvoří základ přírodních věd. V přednášce se zaměříme na vysvětlení toho, jak obecně se fyzika ke studiu pohybu staví, a také na to, jaké jsou rozdíly a souvislosti mezi pohybem, který popsal Newton, a pohybem, kterému vládne kvantová teorie. Na přednášku bude navazovat diskuze.
20:00 h
Pozorování dalekohledem s odborným výkladem a diskuzí. Pozorování bude probíhat za jasného počasí v kopuli a na vyhlídkové plošině hvězdárny.

Hvězdárna Valašské Meziříčí – www.astrovm.cz
NOC PLNÁ EXPERIMENTŮ:
Program – 26. září 2008:
18:00–21:30 h
Zajímavé fyzikální experimenty – soubor experimentů a pokusů z optiky a elektromagnetismu. Provede PhDr. Tomáš Mohler se svými asistenty.
20:00 h
Pozorování v hlavní kopuli hvězdárny – pozorování planety Jupiter, hvězd, dvojhvězd, hvězdokup a dalších zajímavých objektů. Doplněno odborným výkladem. Obloha pozdního léta – orientace na obloze, představení zajímavých souhvězdí (paralelní program pod širým nebem).
21:00 h
Noc pozorovatele – seznámení s prací pozorovatele proměnných hvězd. Se svou prací seznámí návštěvníky Ladislav Šmelcer, dlouholetý úspěšný pozorovatel proměnných hvězd. V průběhu večera možnost shlédnutí výstavy o historii astronomie na Valašsku, která je instalována v rekonstruovaném objektu Ballnerovy hvězdárny z roku 1929. V případě nepříznivého počasí se pozorování oblohy nekoná.

Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy – planetarium.vsb.cz
Poslední pátek v září se Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě připojí k více než 150 městům ve 30 zemích Evropy v rámci akce, která má veřejnosti přiblížit práci vědců a metody vědecké práce. Pro návštěvníky bude v planetáriu od 19. hodiny připravena projekce pořadu Nebezpečná planeta a od 20. hodiny se mohou zúčastnit mimořádného pozorování dalekohledy na hvězdárně. Tam se kromě pohledu na zajímavé objekty noční oblohy dozvědí i informace o způsobech získávání základních astronomických dat a pozorování proměnných hvězd.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové – www.astrohk.cz
V pátek 26. září ve 22:00 h pozorování noční oblohy (za jasného počasí).

Astronomický klub Pelhřimov, o. s., a Kabinet fyziky, Gymnázium Pelhřimov
Program probíhá 26. září od 17:00 h a od 20:00 h v budově Gymnázia Pelhřimov.
Odpolední program (17:00–19:00 h)
17:00 h: Pozorování Slunce – principy pozorování
18:00 h: Přednáška: Kardinální čísla (Mgr. Petr Mazanec)
Celovečerní program (20:00–00:00 h):
20:00 Zahájení večera, význam Evropské noci vědců (Mgr. Jakub Hraníček)
20:15 Přednáška: Bioluminiscence (Mgr. Blanka Veverková)
21:15 Přednáška: Pohled do vesmíru (Bc. David Sulaiman)
21:55 Pozorování objektů noční oblohy dalekohledy na terase gymnázia (v případě nepříznivého počasí je připraven náhradní program)
22:40 Přednáška: Foucaultovo kyvadlo (RNDr. Josef Jírů)
23:20 Přednáška: CERN – jaké to tam bylo (Mgr. Petr Mazanec)
23:59 Zakončení Evropské noci vědců 2008
Doprovodný program (20:00–00:00 h)
Fyzikální a chemické experimenty – budou předváděny v průběhu večera ve volných chvílích v laboratoři fyziky.
Budova gymnázia bude otevřena během celé programu a je možné přijít či odejít kdykoliv v průběhu odpoledne a večera.
Organizátoři si vyhrazují právo na částečnou změnu programu dle aktuálních podmínek.

Astronomická společnost Most – www.asm.wms.cz

Planetárium, známé svojí doplňkovou výukou astronomie pro školy, případně odborně zaměřenými programy pro veřejnost, dovede být i zajímavým prostředím pro cestopisné povídání. Jedno takové jsme pro Vás při této příležitosti připravili.
Náš program v pátek 26. 9. 2008 v Planetáriu Most v Kulturním domě REPRE bude se zaměřením na cestopisné povídání Antropologie středního východu pod hvězdnou oblohou Jeruzaléma (zajímavosti Středního východu na obloze i na zemi). Ve druhé části proběhne křest nového komponovaného multimediálního programu Podzimní obloha. Program začíná od 18:00 h, ve 20:00 h opakování.
Na závěr každého programu bude představeno zákulisí přípravy a tvorby programů, hledání astronomických úkazů a objektů pro prezentace ve speciálních programech a na tematických WWW stránkách a ovládání přístroje a podpůrných systémů přístroje planetária.

Astronomická společnost Pardubice – http://asp.wz.cz

Při příležitosti Evropské noci vědců můžete navštívit i Hvězdárnu barona Artura Krause při DDM Delta v Pardubicích.
Začínáme mimořádně již v 18:00 h krátkou procházkou po místech, kde působil baron Artur Kraus. Sraz účastníků je ve zmíněnou hodinu před pardubickým zámkem.
Od 20:00 h pokračujeme programem na Hvězdárně:
Za jasného počasí pozorování noční oblohy – planety Jupiter, objektů v Mlečné dráze, barevných dvojhvězd, ukázka souhvězdí a mnoho dalšího. Na programu je i několik her pro děti. V případě nepříznivého počasí krátká přednáška o historii astronomie v Pardubicích, prohlídka hvězdárny a promítání filmu Kometa století. Vstupné je zdarma (dobrovolné).

Východočeská pobočka České astronomické společnosti ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici – http://cas.kopule.cz, www.obsupice.cz

Program Evropské noci vědců bude probíhat jednak v areálu úpické hvězdárny a jednak v ZOO Dvůr Králové.
V areálu Hvězdárny v Úpici budou připraveny astronomické soutěže o ceny jak pro dospělé, tak zejména pro děti. Návštěvníci se budou moci seznámit s vědeckými přístroji určenými pro pozorování vesmíru a Slunce. Formou výstavky a debat se budou moci seznámit s možnostmi
popularizace vědy i se způsoby spolupráce vědecké komunity a široké veřejnosti (sběr dat při pozorování průletů jasných meteorů, zemětřesení a ostatních neobvyklých úkazů na obloze).
V případě jasného počasí budou moci návštěvníci využít dalekohledů úpické hvězdárny k pozorování oblohy a k seznámení se s každodenní prací astronomů. Sami si též budou moci vyzkoušet způsoby pozorování oblohy.
V rámci akce bude uskutečněna přednáška pozvaného vědce, který seznámí návštěvníky s nejnovějšími poznatky svého oboru.
V ZOO Dvůr Králové proběhne v rámci nočních jízd safari ukázka souhvězdí oblohy spolu s pozorováním zajímavých objektů noční oblohy. I zde budou probíhat různé druhy soutěží s astronomickou tematikou o ceny. V případě zatažené oblohy bude připravena přednáška, v níž se návštěvníci seznámí s tím, co by viděli na obloze za jasného počasí.

Hvězdárna a planetárium M. Koperníka v Brně – www.hvezdarna.cz
Do Evropské noci vědců 2008 se zapojí v bohaté spolupráci s Masarykovou univerzitou.

Astronautická sekce České astronomické společnosti – http://kosmonautika.astro.cz
Výstava kosmonautiky, informační materiály o kosmonautice, test a anketa pro dospělé příchozí a vymalovávání obrázků pro děti. V pátek 26. 9. 2008 od 16:00 do 19:00 h a od 19:30 do 24:00 h na observatoři Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. Více na www.asu.cas.cz.

Západočeská pobočka České astronomické společnosti – www.astro.zcu.cz/cs
Najdete nás v pátek 26. 9. 2008 jednak na Hvězdárně v Rokycanech, ale také v prostorách Škodových závodů pod patronací Techmania science center, kde budeme mít společný stánek s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a katedrou obecné fyziky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.
Astronomická programová nabídka „Plzeň"
Přednášková činnost před budovou Techmania science center za 5. branou Škodovky
Astronomická kuchařka – přednáška s praktickými pokusy; Mgr. Marek Česal, Mgr. Pavel Kratochvíl, Ing. Rostislav Medlín
Vesmír tak, jak ho známe i neznáme – PhDr. Jakub Schwarzmeier, Ph.D.
Ostatní program:
Pozorování oblohy různými typy dalekohledů (v případě jasné oblohy)
Statická ukázka pozorovací techniky s odborným komentářem
Fotografická výstava Astronomie v západních Čechách
Astronomické pokusy, soutěže a kvízy
Světelné znečištění – model krajiny a tematická výstava
Stolní souhvězdí (hmatová, gumičkou, astronavigátor)
Astrologie není astronomie
Astronomická programová nabídka „Rokycany"
Přednášková činnost
Velký skok za černým Sluncem – Michal Rottenborn a Karel Halíř
Ostatní program:
Začátek v 18:00 h na hvězdárně v Rokycanech
Za jasného počasí pozorování hvězdné oblohy
Prohlídka vystavené techniky s odborným komentářem
Prohlídka hvězdárny a výstavních prostor
Simulace pozorování zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy

Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí – www.hvezdarna-fp.cz

Noc vědců 2008 v Sezimově Ústí tentokrát cestovatelská
Pátek 26. 9. 2008
15:00 h – Strkovské meteority – otevření obnovené výstavy věnované pádu strkovských meteoritů v roce 1753 (Vlastislav Feik)
15:00 h – Sucho a život – otevření cestopisné výstavy věnované cestě po Maroku a Západní Sahaře (Vlastislav Feik, Petr Bartoš)
16:00-17:00 h – Pozorování Slunce, pozorování pro veřejnost (Vlastislav Feik)
17:00-24:00 h – Hvězdné znalosti – noc plná kvízů pro malé i velké o drobné ceny
18:00-20:00 h – Peru očima astronoma – povídání s besedou o cestě do Peru (Jan Elner)
20:00-21:00 h – Zatmění – povídání s besedou o cestách za zatměními Slunce (Vlastimil Neliba)
22:00-23:00 h – Sucho a život – povídání s besedou o cestě po Maroku a Západní Sahaře (Petr Bartoš)
20:00-24:00 h – Pozorování noční oblohy – pozorování pro veřejnost – večer Venuše a Jupiter, tour Messier (Vlastislav Feik, Zdeněk Soldát, Vlastimil Neliba)
Sobota 27. 9. 2008
00:00-06:00 h – Pozorování noční oblohy – pozorování pro veřejnost – tour Messier (Vlastislav Feik, Zdeněk Soldát, Vlastimil Neliba)
00:00-06:00 h – Hvězdné znalosti – noc plná kvízů pro malé i velké o drobné ceny

Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace – www.teplice-city.cz/hap/Hap.htm

Program Evropské noci vědců je tématicky laděn s ohledem na zaměření pořádajících institucí. V našem případě se bude jednat o ukázky naší činnosti. Pokud bude jasná obloha, bude se pozorovat dalekohledy, v opačném případě bude náhradní program.
Otevírací doba: pátek 26. 9. 2008 od 16:00 do 24:00 h
!!! Pozor, bude otevřena pouze hvězdárna na Písečném vrchu !!!
Náš program v případě jasného počasí:
16:00–18:00 h – Pozorování Slunce
18:00–20:00 h – Promítání filmu o sluneční soustavě, diskuse s návštěvníky, možnost prohlídky hvězdárny
20:00–24:00 h – Pozorování noční oblohy
Náš program v případě špatného počasí:
promítání filmu o sluneční soustavě, diskuse s návštěvníky, možnost prohlídky hvězdárny, modelování s glóby (zatmění Slunce i Měsíce, fázování Měsíce, střídání dne a noci a ročních období)
!!! VSTUP ZDARMA !!!

Hvězdárna F. Nušla při DDM v Jindřichově Hradci – http://hvezdarnajh.nuabi.cz/

Pátek – 26. 9. 2008:
V odpoledních hodinách – pozorování Slunce dalekohledy v kopuli, a to od 14:00 do 16:30 hn (později už brání v pozorování stromy)
Ve večerních hodinách – pozorování noční oblohy, od 20:00 do 03:00 h
– projekce prezentací na různá astronomická témata v promítacím sále hvězdárny
– za nepřízně počasí (jako náhradní program) promítáme od 20:00 do 24:00 h
Sobota – 27. 9. 2008
Ve večerních hodinách – pozorování noční oblohy, od 20:00 do 24:00 h

Hvězdárna Žebrák – www.hvezdarnazebrak.wz.cz/

V pátek 26. 9. 2008 od 20:00 h
Hvězdárna Žebrák se i letos připojí k Noci vědců a po celou noc bude otevřeno se vstupem ZDARMA. V případě jasného počasí bude probíhat pozorování noční oblohy dalekohledy, pokud bude zataženo, bude možné diskutovat s pracovníky hvězdárny o astronomii, seznamovat se s astronomií a sledovat odborné pořady nebo pracovat s Informačním systémem. Připraven bude i speciální pořad pro Noc vědců a astronomický kvíz.

Archeologický ústav AV ČR, v. v. i., Brno, pracoviště Mikulčice-Valy a Společnost pro meziplanetární hmotu, o. s. – http://smph.astro.cz

A+A aneb Archeologie a astronomie
Evropská noc vědců – EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT
Areál Mikulčice-Valy, 26.-27. 9. 2008
Pátek 26. 9. 2008 od 20:00 h:
Představení organizátorů a programu Co vědci dělají a co dělají pro Vás
Astronomický program:
Obloha před 11 stoletími
a) Obloha jako kalendář
b) Bez dalekohledu, a přece dobře
c) Orientace na nebi i na zemi
d) Tma jako řemen
Sluneční soustava – (zase) nové uspořádání
a) Planety
b) Trpasličí planety
c) Malá tělesa Sluneční soustavy
Archeologický program:
Mikulčická archeologická expedice
a) Historie výzkumu
b) Současný stav
c) Výhled do budoucna – UNESCO
Kaple sv. Margity – Kopčany (SR)
a) Historie výzkumu
b) Stojící kostel z období Velké Moravy
c) Společný archeopark
Pro návštěvníky je připravena prohlídka archeologické expozice a v případě jasného počasí rovněž pozorování oblohy astronomickými dalekohledy. Jednotlivá témata budou prezentována venku v party stanu pomocí multimediální projekce.
Připraveny jsou zajímavé materiály a hodnotné ceny pro soutěžící!
Předpokládané zakončení 27. 9. 2008 v 01:00 h: Život jako blues – Petr Bublák
Prezentace archeologických výzkumů – odborný garant: PhDr. Lumír Poláček, CSc. – Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., pracoviště Mikulčice-Valy
Prezentace astronomie – odborní garanti: Ing. Jiří Kamrla, Ivo Míček – Společnost pro meziplanetární hmotu
Související články
Komentáře

29.07.2014, 05:06

.... tnx for info!!...

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.