Centrum BIOCEV zahájí provoz od ledna

Aktuality |

Součástí Centra BIOCEV je realizace pěti výzkumných programů a zprovoznění šesti výzkumných infrastruktur a servisních laboratoří.
oznámení Tiskového odboru AV ČR

Za přítomnosti místopředsedy AV ČR prof. Vladimíra Marečka, rektora UK prof. Tomáše Zimy a dalších významných hostů byla v pátek 18. prosince oficiálně ukončena realizační část projektu BIOCEV – Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci. Centrum bude v provozu od ledna 2016. „BIOCEV je připraven plnit roli prvotřídního vědeckovýzkumného centra a má pro to všechny předpoklady. Dostal do vínku vynikající přístrojové vybavení a pod jednou střechou se chystají pracovat týmy nadšených a dobře připravených vědců z šesti ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Univerzity Karlovy,“ uvedl ředitel BIOCEV prof. Pavel Martásek.

Součástí Centra BIOCEV je realizace pěti výzkumných programů a zprovoznění šesti výzkumných infrastruktur a servisních laboratoří. Do roku 2020 by mělo v Centru BIOCEV pracovat až 450 výzkumných pracovníků, z toho 200 doktorských studentů. Jejich cílem je detailní poznání organismů na molekulární úrovni, vývoj nových léčebných postupů, včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinového inženýrství a pokročilých technologií.

„Významné objevy jsou dnes velmi často realizovány na hranicích tradičních vědeckých disciplín. Současná biomedicína a biotechnologie jsou stále více interdisciplinární, a to nejen ve snaze pochopit molekulární podstatu nemoci, ale též ve snaze diagnostikovat chorobný proces co nejdříve. Toto vše se odráží v návrzích nových léčebných postupů a přípravě nových medikamentů. Pět hlavních vědeckých programů BIOCEV bylo koncipováno tak, aby byly významně interdisciplinární a maximálně komplementární. Věřím, že vzájemná bezprostřední komunikace mezi jednotlivými vědci v rámci BIOCEV přinese významnou přidanou hodnotu,“ dodal prof. Martásek.

„Nejnovější technologie v centrálních laboratořích budou přitom zpřístupněny i firmám či týmům z jiných institucí. Za neméně podstatné považuji, že odborné programy centra přispějí k výchově nové generace badatelů a technologických specialistů,“ prohlásil místopředseda AV ČR prof. Vladimír Mareček.

Prof. Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR (příjemce dotace na projekt BIOCEV), při příležitosti slavnostního ceremoniálu uvedl: „Jsem nesmírně rád, že jsme se úspěšně vypořádali se všemi problémy, které realizace každého takového náročného projektu přináší. Bylo to především díky skvělé spolupráci všech zúčastněných partnerů a profesionalitě pracovníků realizačního týmu. Nyní nás čeká další fáze, ve které prokážeme, že prostředky vložené do vybudování tohoto nového velkého centra biomedicínského výzkumu byly dobrou investicí. Těším se, že badatelé pracující v krásných nových prostorách budou ve špičkových světových časopisech publikovat své objevy, a zvláště na to, že mnohé z těchto výsledků základního výzkumu časem povedou i k cenným praktickým aplikacím.“
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.