Umělá inteligence bojuje proti pirátům

Technologie |

Metody umělé inteligence tradičně vykazují velkou míru úspěšnosti při použití v aplikacích které zpracovávají data různého charakteru, například v rozpoznáváni důležitých informací z medicínských dat (obrazů), vyhledávání dat na internetu či analýze různých podnikových informací (tzv. business intelligence).
Jedním z důležitých trendů poslední doby je použití metod umělé inteligence a specializovaných agentních technologií pro detekci nepřátelského chování, kterou lze z různých dat rozpoznat, a její následnou eliminaci.

Příklady takového chování je narušení bezpečnosti počítačových sítí, teroristický útok na civilní letový provoz, nebo pirátství v námořní dopravě. Problémy, které je potřeba v takových případech řešit se zcela odlišují od klasických domén zpracování dat. Je potřeba nalézt v datech předem neznáme vzorce chování, které by mohli případně vést ke zneužití privátních informací, charakterizovat útok či narušení infrastruktury.  Právě na specializovaných algoritmech výpočetního modelování protivníka, plánování v nepřátelském prostředí či metod reprezentace důvěry a reputace jsou založeny komplexní obranné algoritmy.

Úřad pro námořní výzkum ve Spojených státech financuje zajímavý výzkumný projekt, během kterého výzkumníci z Centra agentních technologií katedry kybernetiky ČVUT zkoumají z dat dostupných na internetu pirátské chování a modelují ho jako složitý multi-agentní systém. Takovéto chování je dále smíšeno s reálnými daty popisujícími lodní dopravu za databáze AIS a je vizualizované v prostředí Google Earth. Hlavním cílem projektu je zkonstruovat metody, které budou schopny rozlišit nepřátelské chování od běžného a budou schopny statisticky předvídat nebezpečné zóny, představující veliké riziko přepadení. Takováto informace bude sloužit jako vstup do algoritmů založených na teorii her, jejichž cílem bude co nejefektivněji naplánovat trajektorie vojenských hlídek na moři a tímto minimalizovat riziko přepadení. Výzkumníci na ČVUT byli motivování systémem, vyvinutým na Univerzitě v Jižní Kalifornii, který podobným způsobem rozmisťuje létající maršály na letecké linky s nejvyšším rizikem unesení letadla.  

Podobný model je používán v systému CAMNEP, který se již delší dobu vyvíjí na ČVUT za účelem rozpoznávání podezřelého chování na počítačových sítích. Systém je zaměřen na vysokorychlostní páteřní sítě. O takové systémy mají zájem například v Jižní Korei, kde je internetové připojení je jedno z nejrychlejších na světě. Vývoj systému byl spolufinancován americkou armádou a nyní je výzkumně  rozšiřován o algoritmy modelující chování případných narušitelů sítě, podobným způsobem jako v boji proti pirátství. V současné době společnost Cognitive Security vyvíjí systém ve formě produktu a bude ho poskytovat již existujícím zájemcům z průmyslu, což dokumentuje úzkou provázanost metod základního výzkumu a reálných problémů v průmyslové praxi.

Pževzato z časopisu TecnicallKomentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.